Verdidebatt

Den såkalte kirkestriden i Øyestad

STENGT KIRKE: Mange spør om prestene våre er involvert i denne «striden». Av den grunn har vi behov for å informere litt om disse sakene, sett fra vårt ståsted.

Vi viser til siste tiders avisskriverier om «striden» i Øyestad menighet. Denne saken omfatter både en personalsak og nedstenging av en kirke. Vi som sitter i Øyestad menighetsråd, får mange spørsmål.

Noen spørsmål kan vi ikke svare på fordi vi ikke vet svaret, andre kan vi ikke svare på av hensyn til personvernet. Mange spør om prestene våre er involvert i denne «striden». Av den grunn har vi behov for å informere litt om disse sakene, sett fra vårt ståsted.

Vi har to prester i vår menighet. Begge er unge og forholdsvis nye i vår menighet (henholdsvis ett og ett og et halvt års ansettelse). De kom i en situasjon der det ble nødvendig å varsle på en kollega, både på grunn av uheldige forhold på arbeidsplassen, og av hensyn til en samlet stab. De har fulgt lover og regler i denne prosessen og søkt råd og veiledning av de rette instanser.

Ikke medvirket til nedstengning

Menighetsrådet har ikke blitt involvert i varslingssaken, da personalsaker hører inn under kirkevergen - ikke under oss. Vi har fått den informasjonen vi har behov for, og vi har hele tiden opplevd at både staben (prestene m.fl.) og menighetsrådet har hatt gode støttespillere og at saken har blitt håndtert av kvalifiserte og erfarne fagfolk.

Menighetsrådet har heller ikke hatt noen medvirkning når det gjelder nedstengingen av Øyestad kirke. Denne nedstengingen gjelder forordnede gudstjenester, og trådte i kraft 01.01.2024. Det er ikke snakk om en total nedstenging, da både dåp, bryllup og gravferd fremdeles kan finne sted i denne kirken.

Nå håper vi at «striden» snart tar slutt, og at kirkedøra i Øyestad gamle, vakre kirke igjen kan åpnes – til glede for oss alle!

Med ca. én gudstjeneste per måned, er det snakk om tre avlyste gudstjenester hittil i år. Menigheten vår har tre kirker, og i de to andre kirkene våre holdes gudstjenester som normalt.

Det er biskopen som har tatt avgjørelsen om nedstenging. Menighetsrådet har kun blitt orientert om avgjørelsen og fått vite at årsaken er «arbeidsmiljømessige hensyn».

En enorm belastning

Vi er takknemlige for at vi har en biskop som tar hensyn til arbeidsmiljøet for våre prester. Det er et stort skritt å gå til nedstenging av en kirke, men i denne situasjonen har dette blitt vurdert som et nødvendig tiltak. Alle parter i saken, inkludert biskopen, ønsker at kirken kan åpnes igjen så fort som mulig – men ikke før arbeidsmiljøet igjen er forsvarlig. Vi føler oss trygge på at den/de som skal ta denne avgjørelsen, vet hva de gjør.

For prestene våre har det selvfølgelig vært en enorm belastning å bli erklært uønsket av en gruppe mennesker i vår menighet, og nærmest bli utsatt for en boikott. Vi har derfor vært bekymret for dem.

Vårt ønske er å få beholde disse to flotte prestene våre lenge! Sammen med våre trosopplærere utgjør de et fantastisk team som det er en glede å være vitne til. De har utvist stor styrke og profesjonalitet i den tiden denne «striden» har vart.

Ønsker godt samarbeid

Nå håper vi at «striden» snart tar slutt, og at kirkedøra i Øyestad gamle, vakre kirke igjen kan åpnes – til glede for oss alle!

Fremfor alt ønsker vi å få til et godt samarbeid med denne engasjerte gruppen i menigheten vår, som tilhører lokalmiljøet rundt Øyestad kirke. De har mye positivt å bidra med, men har den siste tiden vært sterkt preget av store påkjenninger og stor sorg, knyttet til en nær medarbeider som har vært gjennom en vanskelig tid.

Nå må vi gå videre sammen, og ta vare på hverandre så godt vi kan! I respekt for og i tillit til våre to prester.

Les mer: Bygda møter stengte kirkedører etter konflikt. Blir nektet å holde menighetsmøte

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt