Verdidebatt

Er ytringsfriheten i fare?

DEBATTKLIMAET: Man må kunne ytre seg uten frykt for represalier. Det er svært bekymringsverdig å se hvordan enkelte stemmer blir kneblet i frykt av boikott og sosial utestengelse.

Ytringsfriheten er under press! Gang på gang hører vi om mennesker som er redde for å ta del i den offentlige debatten. Hvorfor er det sånn? Er ikke ytringsfriheten skapt for at man skal kunne fritt ytre seg uten konsekvenser?

Ytringsfriheten er noe av det viktigste vi har. Et av de mest grunnleggende prinsippene i rettstaten er ytringsfriheten. Ytringsfriheten er skapt for å forsvare meningene til mindretallet i samfunnet. Ytringsfriheten er ikke bare en rett, men også en plikt. Hvis mennesker blir redd for ytre seg blir er det veldig enkel at det blir bare en menig som blir den «rette». Stemmer som går imot resten og uavhengig tenkning er viktige forutsetninger for et sunt demokrati.

Jonas Smilden Jensen, styremedlem i Nordstrand Unge Høyre

Venstresidens ansvar

Kanselleringskultur har sakte sneket seg inn i det norske debattklimaet og det ødelegger debatten. Tanken om å kansellere enkeltpersoner bare fordi de har kontroversielle eller annerledes meninger er feil. Det begrenser enkeltindividenes rett til å ytre seg og ødelegger også for mangfoldet i den offentlige debatten. Det er på tide å akseptere at ikke alle har de samme meningene.

Jeg har selv følt på det å være redd for å ytre seg. Jeg har blitt møtt med negative ord og holdninger kun på grunn av mitt konservative ståsted. Jeg er stolt over å være konservativ, men dessverre opplever jeg at andre forbinder det med feilaktige stereotyper. Mange av disse fordommene kommer spesielt fra personer med tilknytning til venstresiden. Dette har gjort at jeg er ofte redd for ytre meg om visse ting. Jeg mener at venstresiden har et særskilt ansvar når det kommer til dette temaet.

Ikke utesteng andre

Man må kunne ytre seg uten frykt for represalier. Det er svært bekymringsverdig å se hvordan enkelte stemmer blir kneblet i frykt av boikott og sosial utestengelse. Kanselleringskultur skaper et svært unyansert og tilbakeholdene debatt klima. Vi bør heller skape et debattklima der det er lov å ytre sine egne meninger. Kanselleringskultur bidrar kun til at enkelte perspektiver dominerer andre.

Nå er det på høy tid å respektere og verdsette ytringsfriheten. Vi kan ikke bare utestenge personer fordi de har et annet perspektiv. Jeg håper inderlig at Norge forblir er et samfunn der det er lov til å ytre sin mening.


Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt