Verdidebatt

Vi må få bukt med skattetriksingen

FN: En internasjonal skattekonvensjon kan bli et effektivt verktøy for å stanse skattetriksing verden over – men det forutsetter at innholdet i konvensjonen blir bra nok. Her kan Norge spille en viktig rolle.

«Skatter, skatter, skatter!» Klippet fra Verdens økonomiske forum i Davos av historiker Rutger Bregman har gått viralt. Hans poeng er at skatt er løsningen på de store utfordringene i vår tid, og det må vi snakke mer om. Forrige uke samlet FNs medlemsstater seg i New York for å gjøre nettopp det – snakke om skatt og starte grunnarbeidet for en skattekonvensjon.

Aksel Jakobsen, leder i avdeling for kommunikasjon og politikk, Kirkens Nødhjelp og Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i Forum

Ødelegger internasjonal økonomi

Vi lever i en verden med enorme humanitære behov og en klimakrise som krever stadig mer finansiering. Samtidig går verdens land hvert år glipp av 500 milliarder dollar på grunn av skattetriksing. Kombinasjonen av hemmelighold og svært lav skattlegging er ødeleggende for den internasjonale økonomien. Når noen stater gjør det de kan for å tiltrekke seg andre lands skatt, fører det til et kappløp mot bunnen. Et løp de fleste taper på, og de fattigste taper mest.

De 500 milliarder dollarene kunne alternativt blitt brukt til å nå det årlige målet for internasjonal klimafinansiering – fem ganger. Eller de kunne blitt brukt på å fullvaksinere hele verdens befolkning mot covid-19 tre ganger, eller finansiert grunnskolen for alle barn i utviklingsland ti ganger. Vi har så mye å vinne på å sette inn støtet for å få bukt med skattetriksing.

Det nevnte møtet i FN forrige uke handlet om å legge de første byggesteinene for å diskutere retningslinjer for en skattekonvensjon. Norge ble valgt som et av landene som vil ha et overordnet ansvar for forhandlingene. Det er lovende, og det er viktig at Norge nå utnytter denne sjansen og også bruker andre arenaer til å snakke om skatt, som Høynivåuka for bærekraftsmålene (HLPF) i juli, Fremtidens toppmøte under FN (Summit of the Future) i september og ikke minst G20-toppmøtet i november, der Norge er invitert som gjest.

Kombinasjonen av hemmelighold og svært lav skattlegging er ødeleggende for den internasjonale økonomien

Oppfordringer til regjeringen

Men aller viktigst blir det å sørge for at forhandlingene i FN fører til et mer rettferdig og effektivt internasjonalt skattesystem. I denne innledende fasen har vi følgende anbefalinger til utenriksminister Espen Barth Eide, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og finansminister Trygve Slagsvold Vedum:

1. Norge må være en aktiv brobygger og ikke glemme ambisjonen om å være ledende i internasjonale skattespørsmål.

En skattekonvensjon kan bli et effektivt verktøy for å stanse skattetriksing verden over – men det forutsetter at innholdet i konvensjonen blir bra nok, og at mange nok stater vil ratifisere konvensjonen. Helt grunnleggende for å få til dette, er en felles forståelse av problemene og utfordringene, som Norge påpekte i sitt innlegg i FN denne uka. Norge, med sitt langvarige engasjement på feltet, er i en unik posisjon til å skape denne felles forståelsen og få med stater som i dag er skeptiske.

Norge ønsker å bygge bro i prosessen frem mot en skattekonvensjon, men også å være ledende i internasjonale skattespørsmål. Vi venter forventningsfullt og utålmodig på norske initiativ som setter disse ambisjonene ut i livet.

Konsensus høres fint ut, men i praksis gir man all makt til de minst ambisiøse statene og svekker sjansen for en rettferdig skattekonvensjon

2. Ikke la stater som ønsker å blokkere prosessen få diktere spillereglene.

Djevelen ligger i detaljene i internasjonale forhandlinger, og denne våren skal FNs medlemsland lage spillereglene for forhandlingene om en skattekonvensjon. Allerede nå ser man forsøk på å bruke spillereglene til å stikke kjepper i hjulene for den videre prosessen, ved å kreve konsensus om resultatet. Konsensus høres veldig fint ut, men i praksis gir man all makt til de minst ambisiøse statene, og dermed svekker man sjansen for å få på plass en rettferdig og effektiv skattekonvensjon. I stedet bør beslutninger tas gjennom flertallsavstemninger.

3. Ikke steng sivilsamfunn ute!

Skatt er helt sentralt i samfunnskontrakten mellom befolkningen og myndighetene. Da kan ikke sivilsamfunn og andre viktige samfunnsaktører bli satt på gangen når man skal forhandle om internasjonale skatteregler. Sivilsamfunnet har vært helt sentrale for å løfte debatten om skatt i FN, og det er avgjørende at vi får være med i den videre prosessen. Da må vi både få komme inn i forhandlingsrommet og få muligheten til å si vår mening når vi er der.

Et spennende år

Gjennom våren vil det foregå flere møter, og i august vil statene samles for å bli enige om et utkast for retningslinjer for en skattekonvensjon. Disse vil legges fram på FNs generalforsamling til høsten. 2024 blir et svært spennende år for alle som er opptatt av å løse problemer med skattetriksing.

Dette er ikke rakettforskning, sa Bregman i sitt innlegg i Davos. Det handler om at alle, også de rikeste og multinasjonale selskaper, skal betale sin rettferdige andel skatt.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt