Verdidebatt

Frykten for å være inhabil

DEMOKRATI: Frykten for å være inhabil kan føre til at ansatte i departementene og i domstolene lar være å delta i det offentlige ordskiftet. Det kan utfordre demokratiet vårt.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Verdidebatt