Verdidebatt

«Et bybudsjett som slutter å gjøre det gode»

BUDSJETTFORLIK: Det er mange som er skuffet i Bergen denne uken.

I forbindelse med avtakkingen av mangeårig bystyrerepresentant i Bergen og KrF-legende, Trygve Birkeland, på et internt partiarrangement denne julen, kom han med følgende appell: «Slutt aldri å gjøre det gode».

Det oppsummerer drivkraften for mange KrF-eres engasjement i denne byen. I møte med krevende problemstillinger, store utfordringer, utsatte og utslåtte, må vi alltid forsøke å gjøre det gode. Også når det koster. Til og med om det ikke gir en eneste ny velger.

Mine tanker gikk fort til budsjettforliket inngått av byrådspartiene, med sine samarbeidspartier. Et budsjettforlik som bygger på de tre mest usosiale kuttene som er blitt foretatt på lang tid.

Kanskje denne byens aller mest sårbare gruppe opplever at deres viktigste helsetilbud kuttes

Overnattingstilbudet til hjemløse EØS-borgere i byen har blitt kuttet med et pennestrøk. Et tilbud som har overlevd skiftende bystyreflertall over mange år. Forklaringen er at kommunen ikke plikter å tilby disse innbyggerne tak over hodet. Byrådet har rett i at det ikke ligger noe juridisk forpliktelse for Bergen i å opprettholde tilbudet. Men vår moralske plikt til å sørge for at ingen bor på gaten i Bergen burde være tilstrekkelig grunnlag for budsjettpartnerne til å opprettholde tilbudet.

Et dramatisk kutt til BPA, altså brukerstyrt personlig assistanse for personer med nedsatt funksjonsevne, ble noe reversert, men ikke fullt ut. En tjeneste som allerede er kraftig underfinansiert får om mulig enda dårligere vilkår i 2024.

Samtidig som tilbudet til hjemløse kuttes, har byrådet kuttet all driftstøtte til Kirkens Bymisjons helsesenter for papirløse migranter. Kanskje denne byens aller mest sårbare gruppe opplever at deres viktigste helsetilbud kuttes.

Det er mange som er skuffet i Bergen denne uken. Mennesker, organisasjoner og aktører som ønsker å fortsette sitt betydningsfulle arbeid for sårbare mennesker i byen vår. Det blir vanskelig med et bybudsjett som slutter å gjøre det gode.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt