Verdidebatt

Splittelse. Innordning. Utmelding

FRIKIRKEN: Hva om vi i stedet for å snakke om hvordan mennesker må innordne seg eller melde seg ut, heller bruker tiden til å snakke om hva som kan bli bra hvis færrest mulig melder seg ut.

Splittelse. Innordning. Utmelding. Når vi diskuterer homofilt samliv i «våre» ulike kirkesamfunn, er vi raske til å gripe til disse begrepene. Men med hvilken rett gjør vi det? Kan vi i stedet la noen andre begreper, noen andre verdier få forrang? Hva med de begrepene som vi vanligvis jobber hardt for å formidle? Hva med tro? Håp? Kjærlighet?

Når jeg leser Bibelen, synes jeg det er vanskelig å komme til en annen konklusjon enn den Frikirken lærer. Dette selv om jeg har mennesker som jeg ser opp til som kommer til en annen konklusjon. Jeg erfarer at det er smertefullt for mange, skeive som streite, å møte en slik lære. Jeg erfarer at det kan være krevende å forfekte den. Likevel mener jeg at jeg ikke kan gjøre noe annet enn å sette min lit til det jeg tror er sant. Men kreves det av meg at jeg også må sette min lit til splittelse, innordning og utmelding?

Jeg erfarer at det er smertefullt for mange, skeive som streite, å møte en slik lære

Når Det nye testamentet skal beskrive fellesskapet mellom kristne, brukes gjentatte ganger familie- og slektsterminologi. Jesus sier: Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre (Joh 13,34b). Å være en del av en familie, å strekke oss etter å elske hverandre slik Jesus elsker oss, det gir liten styrke til begreper som splittelse, innordning og utmelding. Det gir heller plass til tro – troen på en Gud som vil sin kirke og som tar hånd om den. Det gir plass til håp – håpet vi har i Jesus Kristus og hvordan Den hellige ånd kan jobbe med oss og forme oss alle. Det gir plass til kjærlighet. Kjærlighet til Gud, til mennesker og til hverandre. En tålmodig og velvillig kjærlighet.

Splittelse. Innordning. Utmelding. Hva om vi i stedet for å snakke om hvordan mennesker må innordne seg, eller melde seg ut, bruker tiden fremover til å snakke mer om hva som kan bli veldig bra hvis færrest mulig melder seg ut. Hvordan vi kan leve med flere ulike syn, men med én lære. Hva som skal til for at mennesker med et annet syn og en annen legning kan oppleve seg som fullverdige medlemmer i våre menigheter.

I tro, i håp og i kjærlighet.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt