Verdidebatt

Ble voldtekt brukt som strategisk våpen?

Voldteksthistoriene som nå kommer til overflaten tegner et dystert bilde av hva som skjedde mange israelske kvinner og jenter den 7. oktober. Det store spørsmålet er om det var en ordre fra Hamas.

Hamas-massakrene den 7. oktober har etterlatt det israelske samfunnet i et kollektivt traume. Rystende historier om hvordan rundt 1200 mennesker ble henrettet har satt befolkningen i en marerittaktig tilstand.

I de påfølgende to månedene har oppmerksomheten rettet seg mot de drepte, mot gislene og deres pårørende. Men én side ved terrorangrepet havnet lenge i skyggen: voldtektene.

De siste ukene har historier om den seksuelle volden som Hamas-krigere begikk den dagen, begynt å finne vei ut i offentligheten. Historier som det har tatt tid å fortelle. De overlevende kvinnene orket lenge ikke å snakke om det. En annen årsak er at voldtektene ikke ble tilstrekkelig etterforsket av israelske myndigheter i de første dagene etter terroren.

Mange israelere spør seg nå om voldtektene rett og slett ble oversett i den innledende etterforskningen. Nå er de drepte begravet for lengst. Frykten er at deres voldtektshistorier ble gravlagt sammen med dem.

Verdens eldste våpen

Voldtekt har blitt kalt verdens eldste våpen. Vi kjenner fenomenet godt fra vår egen vikinghistorie. Fra nyere tid kan man ikke unngå å nevne andre verdenskrig: Mens Tyskland var okkupert av de allierte etter seieren i 1945, ble en million tyske kvinner voldtatt av russiske soldater i et rent hevntokt. Ofrene forble tause i mange tiår.

Nå er de drepte begravet for lengst. Frykten er at deres voldtektshistorier ble begravet sammen med dem

Det var først etter Balkan-krigene og folkemordet i Rwanda på 1990-tallet at det internasjonale samfunnet åpnet øynene for hvordan voldtekt og seksualisert tortur blir brukt som systematisk våpen i krig, for å oppnå strategiske mål. På Balkan ble over 40.000 kvinner og jenter, hovedsakelig bosniske muslimer, brutalt voldtatt av serbiske soldater. I Rwanda ble mellom 250.000 og 500.000 tutsi-kvinner og -jenter voldtatt av hutuene. Målet var i begge tilfeller å ydmyke, terrorisere og ødelegge samfunnet innenifra. Kvinnene fikk overført dødelige sykdommer, kjønnsorganene deres ble lemlestet slik at de ikke lenger kunne føde barn, eller så gjorde fiendens soldater dem gravide, med mål om å endre den etniske sammensetningen i befolkningen.

Først i 2008 opprettet FN en egen spesialrapportør for seksuell vold i konflikter, og i 2015 fikk man den årlige dagen mot utryddelse av seksuell vold i krig og konflikt. Målet er å rette søkelyset mot omfanget, konsekvensene og traumene av denne type krigføring.

Systematiske voldtekter?

Voldtektshistoriene fra Israel er fryktelige. Øyevitner forteller om seksualisert tortur, gruppevoldtekter, seksuell vold mot mindreårige og drap begått under voldtekt. Obduksjonsteknikere rapporterer om kvinnekropper med brukne bekken, nakne underliv og truser fulle av blod.

Hamas selv nekter for å ha brukt voldtekt som våpen i sin krig mot Israel. Det går imot islams verdier, har Hamas-leder Basim Naim sagt til The Washington Post. Samtidig har den israelske hæren publisert videoklipp fra avhørene av det som skal være arresterte Hamas-krigere, som påstår at de fikk tillatelse til å voldta jentelik.

«Me too, unless you are a jew» er en emneknagg som er blitt hyppig brukt i sosiale medier den siste tiden

Mange israelere spør seg nå om voldtektene var en ordre fra Hamas-ledelsen og ble systematisk gjennomført. Dersom det er tilfelle er det en krigsforbrytelse, og en side ved Hamas verden ikke kan ignorere. Da må Hamas-lederne stilles til ansvar for disse forbrytelsene også. Men det har så langt vært vanskelig å svare på graden av planlegging, på grunn av den mangelfulle innsankingen av bevis.

Israel har nå åpnet etterforskning av seksuell vold den 7. oktober. Det man har å jobbe ut fra er øyevitneskildringer, terrorvideoene til Hamas og vitnesbyrd fra overlevende, voldtatte kvinner. Men, som Orit Sulitzeanu, direktør ved The Association of Rape Crises Centers in Israel påpeker, så er voldtekt i krig «ekstremt underrapportert». Skammen og traumene gjør kvinner tause.

Skuffet over FN

Uvissheten rundt hvorvidt voldtektene ble systematisk utført, har fått det til å koke blant israelske feminister. Mange er skuffet over at man ikke hadde større fokus på å samle inn beviser på seksuell vold fra likene som ble plukket opp fra kibbutzene rundt Gaza. De spør seg om forsømmelsen er et symptom på et mer generelt samfunnsproblem, som vi også kjenner fra Norge, nemlig at seksuell vold mot kvinner ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor.

De som deltok i den innledende etterforskningen sier på sin side at i kaoset som hersket i de første dagene etter 7. oktober, ble den viktigste jobben å identifisere likene. Mange av de drepte var dessuten så brutalt massakrert at det ikke var mulig å samle inn slike bevis. I tillegg skal de døde etter jødisk tradisjon begraves så raskt det lar seg gjøre, noe som la press på den metodiske etterforskningen.

Først i slutten av forrige uke fordømte UN Women terrorangrepet og den seksuelle volden

Skuffelsen har ikke bare rettet seg mot israelske myndigheter. Bitterheten synes å være enda dypere overfor det internasjonale samfunnet. «Me too, unless you are a jew» er en emneknagg som er blitt hyppig brukt i sosiale medier den siste tiden. Slagordet reflekterer opplevelsen av at den seksuelle volden mot israelske kvinner i ukesvis har vært underkjent. Frustrasjonen har vært særlig rettet mot UN Women, FNs kvinneorgan, som i uke etter uke ikke nevnte voldtektene av israelske kvinner og jenter i offisielle uttalelser om krigen mellom Israel og Hamas – til tross for at stadig flere historier ble kjent for offentligheten. Først i slutten av forrige uke fordømte UN Women terrorangrepet og den seksuelle volden. For mange har treneringen gått utover organisasjonens legitimitet.

Skal etterforskes

Samme dag ble det klart at en FN-kommisjon skal etterforske krigsforbrytelser i krigen mellom Israel og Hamas, og at seksuell vold begått av Hamas vil være sentralt. En utfordring er imidlertid at Israel ikke vil samarbeide med kommisjonen, og anklager FN for å være fiendtlig innstilt til Israel. Den lange tausheten til UN Women er en del av bildet.

Voldtekt som våpen i krig har vært bagatellisert i århundrer. Som Inger Skjelsbæk ved PRIO har påpekt, har man tidligere tenkt at «voldtekt er noe uunngåelig som skjer i krig fordi menn er menn og sånt skjer». Det er ganske nytt at vi nå forstår det som krigsstrategier som truer internasjonal fred og sikkerhet.

Både FN, Israel og verdenssamfunnet forøvrig bør derfor løfte blikket og ikke la dette handle om Midtøsten-konflikten, men om kvinnene.

Dana Wanounou

Dana Wanounou

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt