Verdidebatt

Et evangelium uten frelse

TEOLOGI: Mener vi at ledelsen i Den norske kirke forkynner et annet evangelium, som kan gi mennesker et falskt håp om frelse? Ja, det mener vi.

Er vi ufine, arrogante, baksnakkende, guttajazzende kristenkonservative eller er vi pastorer som løfter frem evangeliet til frelse og advarer mot det vi anser som et annet evangelium? Folk får høre vår podkast og gjøre opp sin mening. Vårt Land-kommentator Kristine Banggren Gripsgård har gjort opp sin.

Vi forstår at Gripsgård tar tak i måten samtalen vår føres på og det er et viktig tema i seg selv. Vi tar gjerne imot kritikk og motargumenter. Det er viktig å lytte til andres reaksjoner på det man selv sier, men det er unektelig litt rart å bli beskyldt for baksnakking når vi kritiserer en organisasjon med 3,5 millioner medlemmer og dets teologi.

Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø er pastorer i Jesusfellesskapet og podkastverter i Kulturkrigen.

Gripsgård etterlyser en større respekt for hverandres teologi og at vi tenker over hvordan vi snakker om hverandre. Det er en oppfordring vi støtter opp om. Men vi er ikke enig i at det er nedlatende og baksnakkende, selv om kritikken er hard. Vi påpeker alvorlig ting i det mest innflytelsesrike og ressursrike kirkesamfunnet i Norge. Vi skulle ønske Gripsgård reflekterte mer over hvorfor vi har så store problemer med Den Norske Kirke (DNK), fremfor å fokusere så mye på hvordan vi snakker om det.

Menneskers frelse

Vi er åpne for å nyansere oss i måten denne debatten føres på, men vi håper vi også kan ha selve debatten. Debatten om debatten har sin plass, men selve debatten er også nødvendig. Gripsgård svarer ikke på det som er vårt hovedpoeng i hele episoden og den neste, nemlig hvilket evangelium som forkynnes fra ledelsen i DNK? Og hva mener vi er evangeliet om Jesus Kristus?

Gripsgård hevder at vi dømmer om enkeltmennesker i DNK er fullverdige kristne eller ikke. Det har vi ikke sagt. Det er riktig at vi mener det er destruktivt å være under forkynnelse av vranglære, men det er ikke det samme som å vurdere kristenlivet til den enkelte. Det som derimot er riktig, og muligens er det dette Gripsgård reagerer på, er at det bare finnes ett evangelium man blir frelst ved. Da følger den logiske konklusjonen fra vårt standpunkt at det kan finnes mennesker i DNK som tror de er frelst, men som ikke er det, på grunn av evangeliet som forkynnes.

Det er riktig at vi mener det er destruktivt å være under forkynnelse av vranglære, men det er ikke det samme som å vurdere kristenlivet til den enkelte

Vi forstår at det kan være en provoserende påstand, men nettopp fordi dette handler om menneskers frelse er det så alvorlig for oss. Det er ikke valgfritt hvilket evangelium man vil ta imot og vi kan ikke forme vår egen Jesus som passer til våre behov.

Mener vi at DNK forkynner et annet evangelium, som kan gi mennesker et falskt håp om frelse? Ja, det mener vi. Vi mener selvsagt ikke at dette gjelder alle medlemmer og alle menigheter, men det gjelder DNKs egen ledelse, og det gjelder mange av menighetene. En kirke som ikke kaller sine medlemmer til omvendelse, vil på sikt slutte å være en kirke. For at kirken skal kunne kalle til omvendelse, må det være noe å vende seg bort fra og noe å vende seg til. Er det ikke behov for frelse er det heller ikke behov for Jesus.

Omdefinert synd til syn

Istedenfor å kalle noe for synd og noe for rett, slik Bibelen gjør, snakker man om ulike syn. På den måten har DNK omdefinert synd til syn. Dette ser vi i for eksempel synet på seksualitet og ekteskap. Riktignok ser vi klare tegn på at det ikke reelt sett er to syn, eksemplifisert gjennom biskop Veitebergs uttalelser om at hun ikke ønsker å ansette prester som ikke vil vie likekjønnede. Veiteberg er ikke særlig anerkjennende mot konservative kristne som likeverdige, uten at Gripsgård har problematisert det.

Vi er faktisk helt enig med Veiteberg. Det går ikke an å ha to ulike syn på sentral lære som gjensidig ekskluderer hverandre. Ingen organisasjoner kan leve med det i lengden. Det vil alltid være ett av synene som står igjen til slutt. Å ha ulike syn på synd er ikke det samme som å ha to syn i et mindre sentralt lærespørsmål. Det innebærer ulikt syn på frelsen. Å ha ulikt syn på frelsen er å ha ulikt syn på Frelseren.

Vi er enig med William Booth, grunnleggeren av Frelsesarmeen, som angivelig skal ha sagt at den største faren som kommer er en religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten omvendelse, frelse uten gjenfødelse, politikk uten Gud og himmel uten helvete.

Teologisk arroganse

Vi blir kritisert for å være ekskluderende. Men vi vil hevde at evangeliet i sin natur er både ekskluderende og inkluderende. Det er inkluderende for alle som vil gi sitt liv til Jesus og følge han som Herre, men det er ekskluderende for alle som ikke vil.

Vi blir beskyldt for teologisk arroganse (Gripsgårds egne ord i kommentarfeltet på Facebook), men vi har ikke funnet på dette selv og vi mener ingenting nytt. Vi legger til grunn at Bibelen er Guds autorative ord til oss i dag og baserer oss på forståelsen av evangeliet som har vært en del av den kristne tradisjonen i 2000 år. Det er de som vil endre på denne forståelsen av evangeliet som må forklare, med Bibelen som grunnlag, hvorfor evangeliet skal forstås annerledes i dag. Noe annet er teologisk arroganse.

Vår konklusjon er at DNK ikke forkynner dette evangeliet

Et spørsmål om frelsen

Jesus ble menneske og døde for våre synder. Om vi omdefinerer synd så har vi omdefinert evangeliet, ja vi har faktisk omdefinert Jesu eget offer. Når synd blir til syn finnes ikke et behov for tilgivelse og dermed er frelsen unødvendig. Det er helt avgjørende å erkjenne sin egen synd for å ta imot Jesu nåde. Alle korsene på alle kirkene i dette landet er et vitnesbyrd om at Gud kom til oss i vår nød og frelste oss. Helt ufortjent, fordi Han elsker oss. Dette er de gode nyhetene vi vil forkynne til alle i Norges land og nettopp derfor er vi så kritisk til evangeliet som forkynnes i DNK.

For oss er dette et spørsmål om frelsen. Det er ikke opp til oss å vurdere hvem som er frelst, men det er opp til oss å gjøre det vi kan for at flest mulig skal høre det evangeliet som faktisk gir muligheten til å møte Frelseren.

Vår konklusjon er at DNK ikke forkynner dette evangeliet. Ingenting er bedre om vi tar feil og vi utfordrer derfor DNK og alle som er uenig med oss til å utlegge hvilket evangelium de faktisk forkynner.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt