Verdidebatt

Ingen barn til salgs

NETTOVERGREP: Norske overgripere er representert på en dyster statistikk over nettovergrep mot filippinske barn. Nå må Norge øke satsningen i kampen mot nettovergrep.

1 av 5 barn er solgt på internett – nesten en fjerdedel av barna i en skoleklasse. Så grotesk er virkeligheten, at filippinske barn blir solgt på internett av mamma, pappa eller en annen voksen. Basert på dette, et funn fra Unicef-undersøkelsen Disrupting Harm in the Philippines, kan vi anslå at så mange som to millioner barn i landet kan være utsatt for alvorlige tilfeller av nettovergrep.

14.08.2023
Oslo

Samfunnet på Filippinene ble nærmeste hermetisk lukket under pandemien. Resultatet ble som mange av oss fryktet: en helt vanvittig økning i nettovergrep. Amerikanske National Center for Missing and Exploited Children fant nesten 30 millioner bilder og videoer av overgrepsmateriale på internett i 2021, en økning på 30 prosent fra året før. Tallene fra Filippinene tyder på at mengden overgrepsmateriale fra landet mer enn doblet seg i samme periode.

Overgrep av nordmenn

Noen kan være fristet til å tenke at innsatsen i et lite land som Norge ikke har noe påvirkning på nettovergrep som foregår på andre siden av jordkloden. Men vi er tvert imot en unormalt stor aktør når det gjelder nettbaserte overgrep mot barn på Filippinene, vårt beskjedne folketall tatt i betraktning. Faktisk viser tall fra AMLC at vi rangerer på 11. plass over volum på mistenkte finansielle transaksjoner til Filippinene relatert til nettovergrep – blant alle land i verden.

Det er ikke tilfeldig at norsk politi har sendt liaisonoffiser Bente Manger til å være til stede på bakken i Manila for å finne barna som utsettes for overgrep av nordmenn. Et grep vi applauderer, og en velkommen samarbeidspartner for oss som jobber med forebygging av overgrep og hjelp til ofrene!

Det er kun gjennom slikt dedikert arbeid over tid at vi kan lykkes i kampen mot et så sammensatt og internasjonalt problem som dette er blitt. Derfor gikk også nylig Misjonsalliansen, den norske ambassaden i Manila og flere andre aktører på Filippinene sammen om en konferanse til felles kamp mot nettovergrep.

Vi trenger dedikerte politifolk som jobber utelukkende i kampen mot nettovergrep – inkludert internasjonale satsninger som den Kripos har på Filippinene

Et eksempel på det er at kunstig intelligens i det siste har gitt oss nye utfordringer i jakten på overgripere og barna de forgriper seg på. Flere medier har rapportert om at det flommer ut datagenererte bilder av barn i de mørke delene av nettet. På den positive siden har en mann i Sør-Korea blitt dømt til 2,5 år i fengsel for å ha skapt 360 overgrepsbilder av barn med kunstig intelligens.

Slike datagenererte bilder bidrar til å normalisere overgrep. De øker også tilgangen på overgrepsmateriale, og dermed sannsynligvis også etterspørselen. Samtidig gjør dette voksende fenomenet det stadig vanskeligere for politiet å finne de bildene som er av ekte barn.

Satsningen som trengs

Norsk politi og politikere må våkne nå og øke satsningen i kampen mot nettovergrep! Både fordi det er snakk om norske overgripere, og fordi dette er et voksende problem som rammer norske barn og unge.

Vi trenger lover som krever at Meta og andre teknologiselskaper tar ansvar for å stoppe misbruk av sine verktøy og stopper all spredning av overgrepsmateriale på sine plattformer. Vi trenger også dedikerte politifolk som jobber utelukkende i kampen mot nettovergrep – inkludert internasjonale satsninger som den Kripos har på Filippinene. Tematikken er for komplisert og overgriperne for teknologisk avanserte til at dette skal gjøres ved siden av andre saker.

I stedet virker det som det motsatte er i ferd med å skje. Sør-Vest Politidistrikt la tidligere i høst ned Operasjon Spiderweb, en satsning som gjennom fokus på tips om nettovergrep har oppnådd 100 domfellelser av overgripere på fire år. Kripos varsler at de vil måtte kutte ti stillinger i sedelighetsavdelingen – fagfolka som på nasjonalt nivå er nøkkelen til å gjøre tips fra utlandet om til pågripelser.

Det er vanskelig å tolke disse omprioriteringene som annet enn en svekkelse av en positiv og nødvendig satsning på det å stoppe nettovergrep. Resultatet er at flere barn vil utsettes for overgrep – her i Norge og i land som Filippinene.

Ikke for sent å snu

Signalene fra politiet er at det er mangel på penger, selv om det også vises til mer generelle vurderinger rundt omprioriteringer av kompetanse. Hverken dyrtid eller behov for flere fysiske lensmannskontor i Norge kan rettferdiggjøre kutt når det er et skrikende behov for en ytterligere satsning på feltet.

Kuttene i Kripos er ennå ikke gjennomført, og Sør-Vest Politidistrikt indikerer at Operasjon Spiderweb kan gjenopprettes. Vi ber regjeringen og politiets ledelse: Snu før det er for sent!

Og til politikerne som nå forhandler om statsbudsjettet: Barns rett til en trygg oppvekst må være førsteprioritet. Da kan vi ikke stå å se på at mengden nettovergrep vokser.

Ingen av barna våre er til salgs – heller ikke på Filippinene.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt