Verdidebatt

En bønn fra en palestinsk kristen

KRIG: Vær så snill og hør på meg når jeg ber deg om ikke å være pro-Palestina eller pro-Israel. Jeg ber deg i stedet om å være for sannhet, for liv, for rettferd, for frihet, for fred og for forsoning.

«Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.» (Mika 6,8)

Jeg skriver til dere, kjære venner, fra den hellige byen Jerusalem. Jeg skriver til dere i smerte og sorg over at dette hellige landet er rammet av nok en krig som truer alle som kaller det sitt hjem.

Palestinere og israelere er likeverdige

Etter Hamas-angrepet 7. oktober og den påfølgende krigen har det kommet mange ytringer om den tragiske situasjonen. Mange av disse ytringene er enten for eller mot en av «sidene». Noen vestlige kristne ser krigen med et apokalyptisk blikk og antyder at det er en religiøs krig. Mange av oss som bor i Jerusalem, ser det annerledes, og ber med David: «Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper» (Sal 121,1).

Jeg henvender meg til dere som en palestinsk kristen evangelisk-luthersk biskop midt i den pågående volden og krigen i Gaza. Jeg tror at alt liv er hellig, uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, politisk tilhørighet eller kirkelig tilknytning, og erklærer at siden hvert menneske er bærer av Guds bilde, er palestinere og israelere likeverdige. Jesu løfte – «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod» (Joh 10,10) – gjelder alle. Alle mennesker er elsket av Gud og fortjener et verdig liv.

Vårt hellige land er i dag rammet av voldens synd, hatets synd, krigens synd, umenneskeliggjøringens synd, undertrykkelsens synd, okkupasjonens synd og synden det er å nekte andre mennesker grunnleggende menneskerettigheter. Midt i denne synden og tragedien som oppstår i kjølvannet av den, er kirken kalt til å heve stemmen. Vi må tale ord som fremmer frihet, oppmuntrer til rettferdighet, inspirerer til håp, skaper rom for barmhjertighet og krever at de ansvarlige stilles til ansvar.

Et rop fra Jerusalem

Som palestiner roper jeg til dere fra Jerusalem:

Vi har fått nok av drap på mennesker som er skapt i Guds bilde

Vi har fått nok av hat

Vi har fått nok av umenneskeliggjøring

Vi har fått nok av at religion brukes til å fremme politiske agendaer

Vi har fått nok av vold

Vi har fått nok av ulovlig israelsk okkupasjon

Vi har fått nok av blodsutgytelse

Vi har fått nok av krig

Vi er livets mennesker, aldri dødens mennesker. Det er grunnen til at Gud ønsker at hvert menneske, uansett nasjonalitet eller etnisitet, må få nyte det livet Gud har gitt dem, med verdighet, inkludert grunnleggende menneskerettigheter.

Fredelig, ikke-voldelig kamp

Jeg har alltid trodd på en fredelig, ikke-voldelig kamp. Det vil komme en tid da de som førte krig vil bli glemt av historien, mens vi kan lese om fredelige, ikke-voldelige troende i historiebøkene. Martin Luther King jr., erkebiskop Desmond Tutu, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, biskop Zephania Kameeta, biskop Manas Buthelezi, Dorothy Day, mor Teresa, erkebiskop Oscar Romero og mange andre utfordret urett, rasediskriminering og kolonialisme med ordets makt. Jeg har alltid trodd på en fredelig, ikke-voldelig kamp.

Jerusalem, Israel.

De talte makten midt imot, i sannhet, og har gitt oss en sann visjon av rettferd, fred, sameksistens, harmoni, likeverd og forsoning. De tolket religiøse tradisjoners lære for å fremme nestekjærlighet, og gikk til og med så langt som til å elske deres neste ved å beskytte menneskerettighetene deres. Mens de som satt ved makten ble rokket, guidet disse lederne folk i tider med urettferdighet og krig, og viste dem at fred basert på rettferd er sterkere enn krig, undertrykkelse, rasediskriminering og vold.

Martin Luther Kings kloke ord lyder fortsatt i ørene våre: «Å gjengjelde hat med hat mangedobler hatet, og det legger et dypere mørke over den natten som allerede mangler stjerner. Mørke kan ikke drive ut mørke, det kan bare lyset gjøre. Hat kan ikke drive ut hat, det kan bare kjærligheten.»

Krig hver attende måned

Selv midt i katastrofale hendelser der altfor mange palestinere og israelere blir drept, skinner Guds lys i våre hjerter. Ifølge nyhetene i skrivende stund har over 1400 israelere og mer enn 7000 palestinere blitt drept de siste ukene. Disse tallene inkluderer om lag 3000 barn, samt medisinsk personell og internasjonale hjelpearbeidere. Jeg fordømmer uttrykkelig ethvert drap på sivile, både israelere og palestinere. Selv i denne mørke tiden kan vi ikke la hat fortære oss. Vi vil heller bære fredens lys basert på rettferd for alle mennesker som bor i dette hellige landet.

De vestlige maktene har verken hørt ropene til de okkuperte palestinerne eller ropene til de mange fredselskende israelerne

De som bor i dette landet er lei av å måtte gjennomleve nok en krig hver attende måned – nok et angrep, nok en hevn, nok en gjengjeldelsesaksjon for å hevne den igjen. Folket vårt spør: Hvorfor hører ikke Gud bønnene våre om fred basert på rettferdighet? Vi har bedt i 75 år, inkludert 56 år med ulovlig okkupasjon. Hvorfor hører ikke Gud oss? Historien om utvandringen fra Egypt lærer oss at Gud hører folkets sukk og de undertryktes bønner (2 Mos 2,24).

Faraoene vender det døve øret til

Gud hører våre bønner, vår lengsel etter frihet og rettferd. Det virker imidlertid som om denne verdens faraoer fremdeles vender det døve øret til. Som i Andre Mosebok, er hjertene deres forherdet, de ser ikke sannheten eller ønsker at hver nasjon skal få sin frihet.

De vestlige maktene er blant disse faraoene og bærer et stort ansvar for hvor vi befinner oss i dag. De har verken hørt ropene til de okkuperte palestinerne eller ropene til de mange fredselskende israelerne. De er bare opptatt av sin egen politiske makt, av våpensalg og økonomiske interesser, ikke av å få rettferd i Det hellige land. Sammen må vi pålegge disse verdslige maktene å få slutt på denne krigen i Gaza umiddelbart. Angrepet i Israel og krigen i Gaza må være det siste voldelige som skjer i Palestina og Israel.

Hvis bare verdenslederne hadde investert halvparten så mye penger og krefter på å skape fred som de investerer i krig! Nå er det på tide å få en slutt på volden i Det hellige land. Det er på tide å få en slutt på Israels ulovlige okkupasjon av palestinske områder og all Israels urettferdige politikk mot palestinere. Det er på tide å opprette en tostatsløsning etter grensene fra 1967, der staten Palestina kan sameksistere med staten Israel, og de to folkene kan leve i fred, rettferd og likhet.

OSLO 20030128
Statsminister Kjell Magne Bondevik tok imot biskopen i Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan, Munib Younan fra Jerusalem, på statsministerens kontor tirsdag.
Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX

Ikke la ekstremister bestemme

La meg sitere oppropet om rettferdig og varig fred i Det hellige land publisert 19. oktober 2023, skrevet av den romersk-katolske patriarken emeritus Michel Sabbah, den anglikanske biskopen emeritus Riah Abu Assal, den ortodokse erkebiskopen Atallah Hanna og undertegnede: «Vi ber FN, det internasjonale fellesskapet og alle som regner seg som venner av Israel og Palestina om å bruke deres innflytelse til å få en slutt på den etniske rensingen, håndheveinternasjonal lov og godkjenne både palestineres og israeleres grunnleggende rettigheter til å leve som likeverdige, i rettferd, verdighet og trygghet i deres historiske landområder.»

I tillegg har Sabeel-senteret for frigjøringsteologi uttalt: «Palestinernes ikke-voldelige majoritet, sammen med våre israelske og internasjonale venner, må fortsette å bruke kreativitet og mot som sine viktigste redskaper, og det er påleggende at alle som ønsker frigjøring, rettferd og fred i Palestina og Israel, oppmuntrer og støtter hverandre.»

Pave Frans har sagt: «Midtøsten trenger ikke krig, men en fred bygget på rettferd, dialog og broderlig mot.»

Jeg trygler deg om å be for alle ofrene av angrepet og den påfølgende krigen, for alle de etterlatte, for alle de sårede

La oss også huske den nylig avdøde presidenten i Finland, Martti Ahtisaari, som i sin nobelpristale sa: «Vi kan ikke fortsette, år etter år, og bare late som vi gjør noe for å løse situasjonen i Midtøsten.» Han visste at selv om «religion har blitt brukt som et våpen eller redskap for å forlenge konflikten», kan den «også være en konstruktiv kraft til å bygge fred». Vi må følge president Ahtisaaris eksempel og ta i bruk alle tilgjengelige ressurser i vår søken etter fred basert på rettferd i Palestina og Israel, ja, i hele Midtøsten.

Vi må hedre disse oppfordringene til fred ved å kreve en umiddelbar slutt på krigen og alle grusomhetene i Gaza, og at nødhjelpsarbeidere får slippe inn. Ikke la ekstremister bestemme veien videre. Oppfordre heller det internasjonale fellesskapet om å holde en internasjonal konferanse der palestinere og israelere ferdigforhandler alle spørsmål om landenes endelige status. Nå er Kairos-tiden for rettferd i Palestina og Israel.

Vær så snill og hør

I kraft av å være en palestinsk kristen venn som har tilbrakt mange lærerike år i Finland, vær så snill og hør på meg når jeg ber deg om ikke å være pro-Palestina eller pro-Israel. Jeg ber deg i stedet om å være for sannhet, for liv, for rettferd, for frihet, for fred og for forsoning.

Jeg trygler deg om å be for alle ofrene av angrepet og den påfølgende krigen, for alle de etterlatte, for alle de sårede, for alle de traumatiserte, for alle krigsfangene, for alle de fordrevne, for alle som har fått hjemmene sine ødelagt, for alle barna som lever i frykt.

Be om at Gud vil røre ved politikernes sinn, så de vil jobbe for rettferd i Palestina og Israel. La oss gjøre visjonen til Johannes til virkelighet, han som skrev at Gud «skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte.For det som en gang var, er borte» (Åp 21,4).

Gud velsigne deg.

Teksten er oversatt fra engelsk til norsk av Andreas Kristiansen

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt