Verdidebatt

Vi må forby funkoterapi

FUNKSJONSNEDSETTELSER: Vi krever at regjeringen forbyr aktive handlinger som har som mål å omvende en person og helbrede vedkommende fra å være funksjonshemmet.

De siste årene har det vært mye søkelys på homoterapi, som har som mål at den som behandles skal bli heterofil. Få snakker imidlertid om det vi godt kan kalle funksjonshemmede-terapi eller funkoterapi, altså at man søker å «helbrede» funksjonshemmede ved hjelp av blant annet bønn, sjelesorg og håndspåleggelse.

Andreas Haugland Ausland, aksjonsleder Funkis for frihet aksjonen og kristensosialist

Historien om bytting

Av den gamle folketroen er kanskje fenomenet bytting noe av det mest groteske. Bytting-merkelappen ble satt på som ikke oppførte seg, eller ikke så ut som andre barn. Det var vanlig å tro at de underjordiske hadde stjålet det nyfødte spedbarnet fra vuggen og byttet det ut med en flere år gammel underjordisk skikkelse som tok form som et barn. Denne skikkelsen ble kalt for en bytting. Hvis du var en god mor ville du behandle byttingen dårligst mulig. Blant vanlige folk er denne overtroen registrert helt frem til begynnelsen av 1900-tallet!

Den protestantiske kirkes grunnlegger Martin Luther skrev om sin opplevelse da han møtte en tolvåring han mente måtte være en bytting. Luther mente at slike barn var av djevelen og uten sjel, en holdning som neppe styrket medfølelsen blant folket for slike barn.

Helbredelse på bedehus

I 2017 var jeg på et bedehus på Sørlandet. Der var det en predikant som sa rett ut at hans barnebarn var rullestolbruker og at han hadde forsøkt å helbrede henne. Og plutselig ble hun «frisk» og kunne gå igjen. Dette mente predikanten var Guds helbredelse. Han ga også uttrykk for at hun etter hans syn ble funksjonshemmet på grunn av synd hos mor.

Jeg ble sjokkert over dette og fikk følelsen at jeg selv ikke var god nok som jeg er, fordi jeg er funksjonshemmet. Over hele landet kan vi høre lignende historier om folk som påstår at de har helbredet funksjonshemmede ved bønn. Er det fordi det ikke er bra nok å være funksjonshemmet? Hvorfor ser så mange kristne kirkesamfunn ut til å ha dette synet på funksjonshemmede?

På samme måte som homoterapi, så er det svært skadelig å bli utsatt for funkoterapi

Én forklaring ligger i Bibelen. Det står mange steder at Jesus helbredet funksjonshemmede, og på mange måter bidrar bibeltekstene til å sykeliggjøre funksjonshemmede. Det står i Bibelen at Jesus helbredet lamme og syke. Men det står også at den som dømmer andre, selv skal bli dømt, og at alle er Guds barn. I Guds øyne er vi like.

Må slutte å dømme oss

På samme måte som homoterapi, så er det svært skadelig å bli utsatt for funkoterapi. Man forteller unge folk at bare du tror nok på Gud så kan du bli helbredet, og at de vil få et bedre liv som funksjonsfrisk. Dette er tuftet på grov funkofobi, altså diskriminering og fordommer mot personer med nedsatt funksjonsevne, og dessuten en tro på at noen er mindre verdt bare fordi man er funksjonshemmet. Vi vet også at flere funksjonshemmede har prøvd å ta sitt eget liv fordi manglende helbredelse gir en dyp følelse av å ikke være en god nok kristen. Folk får knust i sin identitet og sine drømmer om fremtiden fordi man blir sykeliggjort av et religiøst samfunn.

I 2010 opptrådte den omstridte amerikanske predikanten Thurman Scrivner på TV Visjon Norge. Han har hevdet at kristne ikke behøver å være syke, og at å få funksjonshemmede barn er straff for synd. Det fikk den gang mange til å reagere kraftig, men det stilnet av igjen.

Stortingsrepresentant Abid Raja fortalte i 2020 at han er født med en sjelden misdannelse, som foreldrene hans mente var en straff fra Gud. Det gjorde at han ble mobbet og slått fordi han var annerledes. Vi vet at dette er ikke uvanlig i religiøse miljøer på verdensbasis, og det skjer også her i Norge.

At religiøse miljøer påfører funksjonshemmede et utilbørlig press når de er i en sårbar livssituasjon skaper dårligere psykisk helse, selvmordsforsøk og utenforskap som må ta slutt. Det å være annerledes er en gave i seg selv og religiøse miljøer må slutte å dømme oss for å være funksjonshemmet.

Forbud mot funkoterapi

Vi krever at regjeringen forbyr aktive handlinger som har som mål å omvende en person og helbrede vedkommende fra å være funksjonshemmet. Vi ber også religiøse samfunn over hele Norge om å ta et oppgjør med måten man i flere hundre år har behandlet funksjonshemmede. Fra tiden vi var byttinger, til tiden da man ikke kunne bli konfirmert og de 2000 årene man har drevet med helbredelsesforkynnelse og funkoterapi.

Den norske kirke og alle religiøse samfunn må ta et oppgjør med historien og nåtiden. Uten et skikkelig oppgjør og en offisiell beklagelse vil historien gjenta seg i all evighet.Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt