Verdidebatt

Judaspenger til Fosen?

SAMISK KULTUR: Energiministeren tyr til et gammelt knep og tilbyr penger til reineierne. Det sier alt om hvor lite regjeringen forstår av hva saken dreier seg om: at samekulturen undergraves.

Det er nå to år siden Høyesterett slo fast at byggingen av vindmøller i et reinbeitedistrikt på Fosen var ulovlig. Men regjeringen ved energiminister Terje Aasland (Ap) fortsetter å opprettholde forbrytelsen. Han søker utredninger og «avbøtende tiltak», men alle vet at det er omgåelse, trenering, utsettelse og fortsatt forbrytelse.

Helge Hognestad

Det siste synes å være at han griper til et gammelt knep og tilbyr penger til reineierne, en liten prosent av utbyttet på vindmøllene. Som kjent var det en viss annen som i sin tid ble tilbudt «tretti sølvpenger» for å forråde det dypeste i seg selv. Dette sier mest om energiministeren og regjeringen, hvor lite han og de har forstått av hva det dreier seg om: Samekulturen undergraves.

Den samiske naturforståelsen

Sametinget var nylig samlet. Der ble det bl.a. vedtatt at «det må legges vekt på samiske verdier, som fellesskap, solidaritet og samarbeid i arbeidet med klimatiltak og klimatilpasning i samiske områder». Og de «minner om at tradisjonell kunnskap om bruk og forvaltning av natur må bli lyttet til og formidlet til flest mulig».

«Bruk og forvaltning av naturen må bli lyttet til». Jeg har ikke dyp kjennskap til samekulturen, men den har interessert meg i hele mitt voksne liv. Jeg fornemmer at mange samer har et solid og bærekraftig forhold til naturen. De søker ikke bare å lære om naturen for å kunne utnytte den slik storsamfunnet synes å gjøre. De søker å lære av naturen slik at de kan forholde seg adekvat til den og innpasse seg selv til dens lover og krefter. Samene har hellige fjell, hellige steder, hellige tilnærminger til kreftene. Det er mye, mye å lære av det. De synes å ha innsikt om at skaperkreftene er i alt.

Har energiministeren spurt Fosen-viddene hva som er greit?

Kanskje de spør fjellet før de setter i gang med å bore i det? Er det greit at vi lager en tunnel her? Kanskje de spør vinden før de legger ut på vandringer? Kanskje de stopper opp og tenker seg om, ber en bønn, før de setter i gang prosjekter?

Har energiministeren spurt Fosen-viddene hva som er greit? Har han konferert med Finnmarksvidda før han planlegger å teppelegge store deler av den med vindmøller? Har han spurt Jorda (Gaia) om den liker mer boring etter olje og gass?

Lytt til urfolks innsikt!

Vi er alle fanget i det presten Jon Johnson kalte en «egosentrasjonsleir». Det betyr at vi evolusjonsmessig fremdeles befinner oss på jeg-bevissthets-nivået, med sterke begrensinger (kortsiktig, aggressiv, grådig), «ute av stand til å planlegge på lengre sikt enn kanskje 10 år» som Ottar Brox uttalte for en tid siden. Samekulturens håndsrekning kunne være en hjelp til å komme videre, men da må vi lytte, gi den rom, tid og anledning til uttrykk, nettopp ikke begrense og ødelegge den.

Mange mennesker synes for tiden å våkne til et dypere bevissthetsnivå. Unge først – og besteforeldre. I framtiden vil de politiske partier som makter å integrere dyp innsikt om forholdet til naturen, vinne.

Så mitt råd til energiministeren er: Lytt! Lytt til urfolks innsikt! Sørg for at vindmøllene som ødelegger samekulturen blir demontert snarest mulig og skadene gjenopprettet! La rettssystemet ha gyldighet! Slutt å undertrykke gode krefter! Søk bot for forbrytelsen, ikke «avbøtende tiltak»!

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt