Verdidebatt

Mer makt til lærerne!

DISIPLIN: Opplæringsloven gjør det vanskelig å sette på plass de elevene som ødelegger for alle andre og for seg selv i klasserommet.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt