Verdidebatt

Misvisende og tabloid om kirkevalget

KIRKEVALG: Jeg vil ikke allerede nå konkludere med at dette er spikeren i kista for dagens valgordning. Enkle og feilaktige påstander kan ikke danne grunnlaget for hvordan vi skal utvikle kirkedemokratiet videre.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Verdidebatt