Verdidebatt

Alternativ presteutdanning ikke bare på MF

UTDANNING: Flere artikler i Vårt Land har i sommer satt fokus på den alternative utdanningen til prestetjeneste ved Menighetsfakultet (MF), og skaper inntrykk av at dette er det første og eneste alternativet for voksne søkere. Dette er imidlertid feil.

Siden 2000 har en av de alternative veiene til prestetjeneste gått via evalueringsnemnda i Kirkerådet. 229 søkere har gått denne veien. Alle disse har praktisk-teologisk utdanning fra et av de teologiske utdanningsstedene, altså TF, MF, Misjonshøgskolen eller Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) – og fra 2023 også NLA. KUN har utdannet 60-70 av disse prestene og Misjonshøgskolen rundt 20. Mange av disse tjenestegjør som prester i de to nordligste bispedømmene. KUN-alumni, som også omfatter diakoner, kateketer og kantorer, finnes i veldig mange nordnorske staber, og også ellers i landet.

MF har vært en stor leverandør av prester med alternativ utdanning, men ikke den første eller den eneste. Alle utdanningsstedene har bidratt, særlig i Nord-Norge.

Behovet for en alternativ vei inn i prestetjenesten slutter ikke med masteren

Nye kvalifikasjonskrav

I 2022 kom nye alternative kvalifikasjonskrav for prester. Kravene til teologisk kunnskap ble skjerpet, og forskriften åpnet veien til en egen alternativ masterutdanning til prest for de over 35. MF var først ute med å tilby denne, men er ikke lenger alene om det.

TF tilbyr en master i teologi og pastoral praksis fra vårsemesteret 2023, og VID kommer med en erfaringsbasert mastergrad i pastorale studier. NLA Høgskolen har en Master in theology and ministry for denne studentgruppen. Mange av søkerne til alternativ presteutdanning ved NLA Høgskolen, VID Stavanger og VID Tromsø har en mastergrad fra før. Enkeltemnene vi har betjener søkergruppen godt.

Tilbud under utvikling

Behovet for en alternativ vei inn i prestetjenesten slutter ikke med masteren. Kravene i den nye forskriften medfører økt behov for teologiske bacheloremner tilpasset personer midt i livet. Også her utvikles det tilbud på TF, MF og NLA. Flex-teol-programmet ved VID har kommet lengst: en kandidat kan nå ta all utdanning som kreves i forskriften både desentralisert og nettbasert ved VID Stavanger og VID Tromsø. Dette er VID foreløpig alene om.

Mangelen på prester i Den norske kirke er stor, og mulige kandidater har nokså varierte behov. Derfor er det bra at det finnes flere og varierte utdanningstilbud for de som vil bli prest.


Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt