Verdidebatt

Skattekonvensjon – et håpstegn

ULIKHET: Onsdag skal statsminister Jonas Gahr Støre snakke i FN når temaet er finansiering for utvikling. Vår klare oppfordring til Støre er å støtte forslaget om en skattekonvensjon.

Alle land går glipp av store pengesummer på grunn av skattetriksing. Penger som burde gått til livsviktig helsehjelp, utdanning og klimatilpasning. Fattige land rammes særlig hardt. I følge Tax Justice Network går lavinntektsland glipp av beløp tilsvarende halvparten av sine helsebudsjetter. Våre afrikanske søsterkirker, som opplever uretten ved skatteunndragelse og uønsket skattetilpasning, er sterkt engasjert i dette.

Dagfinn Høybråten, Kirkens Nødhjelp og Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke

Samtidig som verdens statsledere samles til FNs høynivåuke i New York, er lutherske kirker fra hele verden samlet i Krakow. Behovet for en skattekonvensjon står på agendaen både i FN og på Det Lutherske Verdensforbundets generalforsamling. Kampen for skatterettferdighet er tett knyttet til kampen mot fattigdom og ulikhet, og har lange historiske røtter i det globale kirkelige felleskapet.

Utvikling som øker ulikhet

I Bibelen kan vi lese mye om kritikk av urett og maktmisbruk, en kritikk vi kan la oss inspirere av i møte med nåtidens urettferdighet. Det er en skadelig utvikling når for eksempel noen multinasjonale selskaper ikke betaler sin rettmessige skatt. Det er en utvikling som øker ulikheten og som går på bekostning av velferd og håndtering av kriser, og en utvikling vi ikke kan akseptere.

Onsdag skal statsminister Jonas Gahr Støre snakke i FN når temaet er finansiering for utvikling. Vår klare oppfordring til Støre er å støtte forslaget om en skattekonvensjon. Afrikanske land står i bresjen for å få i gang forhandlinger om en skattekonvensjon i FN. I sommer samlet Colombia den latin-amerikanske regionen, som også ga sin støtte til dette arbeidet. I vår vedtok Europaparlamentet en oppfordring til EU om å støtte Afrikas initiativ for å etablere en skattekonvensjon. Vi håper Norge følger etter.

Kampen for skatterettferdighet er tett knyttet til kampen mot fattigdom og ulikhet, og har lange historiske røtter i det globale kirkelige felleskapet

Trengs internasjonalt samarbeid

Internasjonal skattetriksing er et alvorlig problem vi som verdenssamfunn må løse i felleskap. Når penger flyttes over landegrenser, ulovlig eller som følge av uønsket skattetilpasning, trengs det internasjonalt samarbeid for å løse problemet. En etablert og effektiv måte å håndtere slike felles utfordringer på er at verdens land forhandler fram konvensjoner. Ekspertpanelet FACTI har pekt på at det finnes konvensjoner mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet, men det mangler, og det trengs, en internasjonal konvensjon på skatt.

For å møte det 21. århundres utfordringer og nå bærekraftsmålene, kan vi ikke la store ressurser gå til spille. En skattekonvensjon under FN vil være et avgjørende steg i retning av et mer demokratisk og rettferdig globalt skattesystem. Momentumet for en skattekonvensjon er her, det er et konkret håpstegn, og Norges støtte trengs.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt