Verdidebatt

Et vellykket digitalt valg

KIRKEVALG: Det er bare å gratulere med at de digitale valgordningene til Den norske kirke har fungert såpass godt som de har gjort. Jeg håper at dette betyr at kirkens interne medlemsavstemninger løsrives fra offentlige valg.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt