Verdidebatt

Kampen om muslimske stemmer

SENTRUM: Fra et i utgangspunktet flott politisk engasjement for muslimer til å også gi åpen støtte til den svært konservative og delvis reaksjonære misjoneringsorganisasjonen Islam Net er et mildt sagt spesielt og overraskende trekk fra Partiet Sentrum.

Flere kommentatorer har uttrykt overraskelse over at det lille og ganske ferske Partiet Sentrum gjorde et sterkt lokalvalg og kom inn i Oslo bystyre og seks andre kommuner.

Med både undring, skepsis og begeistring har de av oss som er muslimer endelig fått oppleve å bli direkte fridd til av et politisk parti. Det er ikke noe nytt at mange partier også forsøker å oppnå gunst i minoritetsmiljøer, men det er første gang at et parti velger ut muslimer som hovedmålgruppe.

Linda Noor

Å tydelig stå opp for den muslimske minoriteten i Norge er noe jeg skulle ønske flere partier gjorde. Muslimfiendtlige holdninger og islamofobi er svært utbredt i Norge. Den nasjonale handlingsplanen mot muslimhat går ut i år, og regjeringen har ikke gitt noen signaler om at den skal fornyes. Vi er mange som lenge har følt på at det er altfor lite politisk gehør for arbeidet mot antimuslimske holdninger. Det er i denne konteksten at partiet Sentrum ble sett på som et velkomment initiativ. Det handler ikke bare om deres motstand mot koranbrenning, men om å se muslimer som en verdig gruppe å sanke stemmer fra.

Det handler ikke bare om deres motstand mot koranbrenning, men om å se muslimer som en verdig gruppe å sanke stemmer fra

Knyttes til Islam Net

Men fra dette i utgangspunktet flotte politiske engasjementet til å også gi åpen støtte til den svært konservative og delvis reaksjonære misjoneringsorganisasjonen Islam Net er et mildt sagt spesielt og overraskende trekk fra Partiet Sentrum. Simen Bondevik har besøkt Islam Nets megasenter i Groruddalen, og også gitt sin varme støtte til senteret i Vårt Land. Islam Net har på sin side tatt imot dette frieriet med åpne armer, og aktivt drevet valgkamp for partiet i sine kanaler.

En av de mest effektive kanalene har vært prosjektet «muslimerstemmer.no», koordinert av Islam Nets Mahir Osman. Nettsiden har laget en oversikt over hvilke partier som mener hva i ulike spørsmål som muslimer kan ha interesse av. Ifølge denne oversikten gir partiet Sentrum støtte til en lang rekke hjertesaker for Islam Net. Fahad Qureshi, Islam Nets leder, gir sin uforbeholdne støtte til Partiet Sentrum og oppfordrer aktivt muslimer til å gi sin stemme til partiet. Dette har mest sannsynlig vært en sterk medvirkende faktor til Partiet Sentrums valgsuksess.

Mer moderate enn før

Det er ikke akkurat ukjent at Islam Net er en kontroversiell aktør, både blant muslimer og i storsamfunnet. Det bør understrekes at de norske lederne i organisasjonen har beveget seg fra ekstreme posisjoner til en mer moderat og dialogorientert profil de siste årene. Jeg er av de som mener denne moderasjonen er genuin, og ikke et spill for galleriet. Jeg er også av de som mener at det er viktig å ha konstruktiv dialog med Islam Net. Islam Nets norske predikanter og lederskikkelser kan etter mitt skjønn være en viktig buffer mot mer ekstreme og radikale krefter. Dette mener jeg samfunnet bør spille på lag med, men ikke ukritisk.

For Islam Net er dessverre fortsatt ikke sitt samfunnsansvar og påvirkningskraft bevisst når de har den ekstreme britiske influenceren Muhammed Hijab som akademisk koordinator og promotør. Hijab når ut til millioner av ungdom. Han gir hyppig plattform til Høyre-radikale personer, med koseprat og hyggelige meningsutvekslinger med blant annet Andrew Tate, Jordan Peterson og Sneako, mens han samtidig produserer videoer hvor han fråder av raseri og skjellsord mot ulike muslimske offentlige personligheter som er tilhenger av menneskerettigheter og likhet. Grov homofobi og misogyni er gjennomgående i hans budskap, som blir formidlet i forbindelse med innsamling til Islam Net. Islam Net velger altså å aktivt samle inn penger på bekostning av å fremme og legitimere et budskap som de selv mener å ha lagt bak seg. Det er skuffende og kritikkverdig.

Jeg er også av de som mener at det er viktig å ha konstruktiv dialog med Islam Net. Islam Nets norske predikanter og lederskikkelser kan etter mitt skjønn være en viktig buffer mot mer ekstreme og radikale krefter

Kan de holde det de lover?

I etterkant av valget viser det seg imidlertid at Partiet Sentrum likevel ikke står inne for de fleste av sakene Islam Net har kommunisert at de støtter. Svarene som skal ha blitt sendt til Islam Net om ulike politiske spørsmål var ifølge partiets leder Geir Lippestad ikke klarert med partiet. Han innrømmer at han var oppmerksom på dette, og likevel ikke valgte å gå ut mot det før selve valgdagen. Det er ikke noe nytt og unikt at partier driver med dobbeltkommunikasjon, også partiet Høyre prøvde seg på å love stopp av koranbrenning i en av Oslos største moskeer og gikk tilbake på det i etterkant når mediene fikk høre et opptatt av uttalelsen.

Det bør like fullt være et ideal at vi som velgere faktisk får så korrekt informasjon som mulig og gir vår stemme basert på det, og ikke blir lurt av glinsende valgflesk. Det er like viktig som å mobilisere flere med minoritetsbakgrunn til å stemme, som synes å være Lippestads legitimering av deres samkvem med Islam Net. Det er en demokratisk krise at så få med minoritetsbakgrunn stemmer, men det hjelper ikke på tillit og deltakelse i demokratiet at politikere ikke holder det som skal ha blitt lovet.

Vårt Land retter:

I en tidligere versjon av dette innlegget ble det hevdet at Simen Bondevik har besøkt Islam Nets megasenter i Groruddalen «flere ganger», og at han har «gitt sin varme støtte til Islam Net». Dette medfører ikke riktighet. Det riktige er at Bondevik har besøkt senteret én gang og uttrykt sin støtte til senteret, ikke Islam Net.

Endringen ble gjort fredag 15. september kl. 19.22. (Red. anm.)

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt