Verdidebatt

Rasisme forkledd som religionskritikk

KORANBRENNING: Vårt spørsmål tilbake til redaktørforeningen er: Hvor ønsker de å sette grensen mellom ytringsfriheten og ulovlige hatytringer?

Det finnes ingen land med en absolutt ytringsfrihet. Det er det gode grunner til, enkelte ytringer er svært skadelige. Hatytringer høyner konfliktnivået i samfunnet. De setter mennesker i fare.

Partiet Sentrum har vedtatt at vi mener Sians aksjoner med sjikane og koranbrenning er å anse som en hatytring, og dermed burde rammes av straffelovens paragraf 185. Dette har redaktørforeningen gått ut og kritisert oss for i Vårt Land (7.9.22). Vårt spørsmål tilbake er: Hvor ønsker redaktørforeningen å sette grensen mellom ytringsfriheten og ulovlige hatytringer?

.

Hvor går grensen?

I dagens lovtekst defineres hatefull ytring som «det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres (...) religion eller livssyn». Ønsker redaktørforeningen å endre loven? Eller mener de at Sian, som allerede er dømt for hatefulle ytringer mot muslimer, ikke formidler hat? Er det andre minoritetsgrupper redaktørforeningen mener ikke lenger skal ha vern etter denne paragrafen?

Norske muslimer er en minoritet som har krav på et vern. Det er en minoritet som har blitt utsatt for terrorangrep i Norge, også nylig. Hatytringer mot en gruppe kommer ofte som en foranledning til voldshandlinger mot samme gruppen, og Partiet Sentrum mener det er god grunn for samfunnet til å vise særlig aktsomhet.

Norske muslimer er en minoritet som har krav på et vern

Mange saker på programmet

I kronikken fra Redaktørforeningen hevdes det at «Partiet Sentrum har gjort koranbrenning til sin hovedsak i valgkampen». Dette medfører ikke riktighet. Partiet Sentrum arbeider for mange saker, vi ønsker å kjempe mot utenforskap, og skape rom og muligheter for de som i dag blir stående på siden av samfunnet. Vi har forsøkt å vekke oppmerksomhet rundt mange viktige spørsmål, men redaktørstyrte medier har imidlertid i hovedsak valgt å kun dekke vår uttalelse om koranbrenning.

Vi stiller gjerne med innspill om andre spørsmål, og oppsiktsvekkende caser på manglende tilrettelegging og universell utforming, om media vil være med å sette fokus på det.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt