Verdidebatt

Malawis kvinner betaler prisen i klimakrisen

KLIMA: Syklonen som herjet Malawi tidligere i år har ført til flere uønskede tenåringsgraviditeter og barneekteskap. Nå håper jeg Norge vil se utfordringer knyttet til kvinner og klima i sammenheng.

Mitt land Malawi er i frontlinjen av den pågående klimakrisen. Tidligere i år rev syklonen Freddy i stykker våre landsbyer og byer. I dag sitter jeg igjen med grusomme bilder som jeg vil huske for alltid. Syklonen var ødeleggende for så mange mennesker; både for de som døde og for alle som har fått livet sitt forandret for alltid.

Syklonen tok bort seksuelle og reproduktive rettigheter som det har blitt kjempet for i mange år. Oversvømmelser forårsaket av syklonen ødela tilgangen til prevensjonsmidler. Hus ble vasket bort – og tvang folk inn i flyktningleirer, hvor mange fortsatt bor.

Christina Chilimba, leder for organisasjonen All for Youth i Malawi

Tre lærdommer fra Malawi

I en krise er det få myndigheter eller familier som prioriterer behovene til ungdomsjenter. For oss unge kvinner kan dette endre hele fremtiden. Her er tre lærdommer fra Malawi som alle regjeringer bør lytte til:

For det første blir ofte seksuell helse nedprioritert når en krise treffer. I Malawi ser vi allerede at syklonen Freddy har ført til langt flere uønskede tenåringsgraviditeter og barneekteskap. Dette tar liv. Den forferdelige sannheten er at manglende tilgang på prevensjon vil koste Malawi mye mer i oppfølging enn det forebyggende tiltak ville ha gjort.

For det andre kan vi ikke løse klima- og helseproblemer isolert. Vi må ha en samlet forståelse av virkningen av klimaendringer og viktigheten av seksuell og reproduktiv helse for å skape en bedre fremtid for alle. Derfor må ulike sektorer samarbeide. Som syklonen Freddy har vist, er seksuell helse ikke bare et helseproblem – det er også et spørsmål om utdanning, klima og sosial beskyttelse.

Jeg skriver dette fordi jeg vet at regjeringen i Norge har vært en talsperson for kvinners og jenters rettigheter og er opptatt av klima

For det tredje er det min generasjon av unge mennesker som vil drive den fremtidige økonomien. Vi er også den første generasjonen som får livene våre formet av klimaendringer. Samtidig er vi den gruppen som er mest påvirket av reproduktive rettigheter. Vårt kontinent har en av de yngste befolkningene i verden. 60 prosent av menneskene er under 25 år. I Malawi er 42 prosent av befolkningen under 15 år. Likevel blir stemmene til kvinner og ungdom ignorert av politikerne som bestemmer over fremtiden vår.

Å ha større representasjon fra kvinner og unge på alle politiske nivåer vil bidra til å påvirke budsjettbevilgningene til sosial og reproduktiv helse og rettigheter. Det å ha unge som er eksperter på sitt felt, som forstår ulike problemstillinger, kan bidra til å bringe løsninger til bordet.

Den beste investeringen

Jeg grunnla en organisasjon kalt All for Youth i Malawi, støttet av Global Financing Facility for Women, Children and Adolescents (GFF), nettopp for å bidra til å involvere kvinner og ungdom. Jeg mener denne inkluderingen gjør myndigheter i stand til å skape sterke helsesystemer som er ansvarlige overfor menneskene som bruker dem. Partnerskapet mellom All for Youth og GFF styrker ikke bare marginaliserte grupper, men bidrar også til å forbedre tilgjengeligheten og kvaliteten på helsetjenester over hele landet.

Jeg skriver dette fordi jeg vet at regjeringen i Norge har vært en langvarig talsperson for kvinners og jenters rettigheter og helse og er opptatt av klima. Jeg bor i Malawi. Jeg ser hvor viktig det er at regjeringer må se disse utfordringene i sammenheng. Klimaendringer er med på å endre landet vårt og livene til våre unge mennesker. Da er det viktigere enn noen gang å slippe løs kraften til kvinner og barn for å skape en bedre fremtid. Det er den beste investeringen et land kan gjøre.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt