Verdidebatt

Konfirmantleir bygger kirke

LEIR: Fornøyde konfirmanter rekrutterer nye konfirmanter og blir med som konfirmantledere. Når ressurser skal prioriteres, bør derfor konfirmantleir være høyt på listen.

Artikler i Vårt Land har den siste tiden vist utfordringer knyttet til konfirmasjonsleirer i Den norske kirke: Flere foreldre sliter med å betale konfirmantleir, og barne- og ungdomsorganisasjoner uttrykker at de taper penger på leir. Dette er krevende for alle parter. Samtidig vet vi en del om hvor viktig leir er.

Konfirmasjonen er det siste store møtepunktet mellom kirken og unge mennesker før de, i snitt 17 år senere, eventuelt får barn og skal velge om barnet skal døpes. Vigsel er for de fleste ikke et møtepunkt med kirken i 20-årene, men kommer etter at man har fått sitt første barn. Konfirmasjonstiden er ekstra viktig fordi Den norske kirke hovedsakelig rekrutterer medlemmer gjennom medlemmers barn. Det er en relativt liten andel av døpte i Den norske kirke som ikke har foreldre som er døpt i kirken. Derfor er det slik at jo flere som konfirmerer seg i Den norske kirke, jo flere vil vurdere dåp. For unges tilknytning til Den norske kirke, og for folkekirkens framtid, er det altså avgjørende at konfirmantene får en mest mulig positiv opplevelse av konfirmasjonstiden. Fornøyde konfirmanter rekrutterer nye konfirmanter, og mange fornøyde konfirmanter ønsker å være med som konfirmantledere de neste årene.

Lengre leir gir tid

I etterkant av den europeiske konfirmantundersøkelsen i 2008 undersøkte den finske forskeren Kati Tervo-Niemelä sammenhengen mellom lengde på konfirmasjonsleir og tilfredshet med konfirmasjonstiden. Hun fant sammenheng mellom leirlengde og hvor fornøyde konfirmantene var. l både Norge, Sverige og Finland var konfirmantene som ikke deltok på leir, eller var på en veldig kort leir, mindre tilfreds enn de som var på lengre leirer.

Dette samsvarer med erfaringen fra mange menigheter i Den norske kirke: En lengre leir er en unik anledning til å bli kjent med konfirmantene. Som Stine Kiil Saga skriver om i Vårt land 28. august er det viktig å bruke tid sammen med konfirmantene. Det legger grunnlag for rekruttering av konfirmantledere siden mange ønsker å komme tilbake på leir de neste årene. Dette bygger folkekirke. Derfor er det avgjørende for Den norske kirke at konfirmasjonsleir fortsatt prioriteres, og det er svært gledelig når Vårt Land forteller at menigheter strekker seg langt for å bidra til at unge kan dra på leir.

Konfirmasjonstiden er ekstra viktig fordi Den norske kirke hovedsakelig rekrutterer medlemmer gjennom medlemmers barn

Må prioriteres

Mange menigheter skjønner hvor viktig leir er, og prioriterer det høyt. Samtidig er det utfordrende at kirkelige arbeidsgivere noen ganger ikke kan prioritere å sende ansatte på leir på grunn av utgiftene til dette. Det er ikke enkelt å prioritere når man i lokalkirken sitter med begrensede ressurser. Samtidig: I Den norske kirke ble det i 2022 arrangert mer enn 57.000 gudstjenester. Gudstjenesten er sentral i kirkens teologi, selvforståelse og menighetsliv, men oppslutningen om gudstjenester sank med 20 prosent fra 2019 til 2022. Skal kirken da bruke like mye ressurser på gudstjenester? Eller skal ressursene omprioriteres til annet arbeid som i større grad treffer unge mennesker? Dette er viktige spørsmål å diskutere.

Konfirmasjonstiden er avgjørende, og konfirmantleir har effekt. Det bygger kirke. Når ressurser skal prioriteres, bør derfor konfirmantleir være høyt på listen. Det viktigste Den norske kirke kan gjøre for å fortsette å være en folkekirke, er å prioritere barn og ungdom.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt