Religion

Prest blir oppringt av foreldre som sliter med å betale konfirmantleir

ØKONOMI: Inntil 5000 kroner er prisen foreldre kan måtte legge ut for barnas konfirmanttid. Men menighetene i Den norske kirke lover å imøtekomme foreldre med dårlig råd.

– Det er noen foreldre som ringer og forteller at det er vanskelig å få endene til å møtes, og at de har en tøff økonomisk hverdag. De er rett og slett avhengige av redusert betaling for å kunne sende barna på konfirmantleir, sier Johne Stødle.

Han jobber som kapellan i Holmlia kirke på Oslos østkant.

Der har han blant annet ansvar for konfirmantarbeid og forteller at Holmlia, sammen med naboen Hauketo-Prinsdal menighet, har hatt om lag 40 konfirmanter på leir i år. Den arrangerte de på egen hånd, men benyttet KFUK-KFUMs leirsted Tjellholmen til leiren som gikk over fem dager.

For den enkelte konfirmant koster leiren 1.900 kroner, inkludert reise. Totalprisen for hele konfirmantåret ligger på omkring 2.500 kroner.

– Vi prøver å holde prisen så lav som mulig, men også vi har et budsjett som skal gå opp, sier Stødle.

Johne Stødle, kapellan i Holmlia menighet

Kostnadene er for store for noen av årets konfirmantfamilier. Flere har fått redusert pris gjennom en av ordningene KFUK-KFUM tilbyr til lavinntektsfamilier.

– Det har gjort at alle som ønsker å dra på leir, får dra på leir.

5.000,- for konfirmanttiden

Prisen på konfirmasjonsåret varierer mellom ulike menigheter i Den norske kirke. På Hadeland koster året inkludert leir nesten det dobbelte som på Holmlia, nærmere 5000 kroner. Den største utgiften er leir, som koster 3.700 kroner med reise inkludert.

Istedenfor å arrangere leir på egenhånd, sender Lunner og Grua/Harestua menighet konfirmantene sine til Grimstad på sommeren for å være med på konfirmantleiren til barne- og ungdomsorganisasjonen Hekta, forteller diakon Marianne Sagbakken.

Selv om prisene kan være høye for enkelte familier, er menigheten opptatt av å imøtekomme dem som har behov for det:

– Vi formidler fra starten av konfirmantåret at dersom det er noen som sliter med å betale for leiren, så kan de kontakte oss slik at vi kan finne penger til det.

Likevel forteller diakonen at det i år ikke har vært noen konfirmanter på Hadeland som har hatt behov for redusert pris. Det er heller ikke obligatorisk å dra på leir, og den ordinære konfirmantundervisningen alene koster om lag 1000 kroner.

– Men vi ser jo at leir er veldig verdifullt. Allerede i bussen på vei hjem spør konfirmantene om når neste leir finner sted. Derfor er vi opptatt av å få med alle som har lyst.

Marianne Sagbakken, diakon i Lunner og Grua/Harestua menigheter


Å reise på leirer arrangert av eksterne organisasjoner er dyrere enn å arrangere sin egen leir. Sagbakken ser likevel flere fordeler med å delta på leiren til Hekta.

– Skulle jeg stått for undervisning, matlaging og alt sammen, hadde jeg ikke hatt tid til å være sammen med konfirmantene og få de gode samtalene. Det får man når man kommer til ferdig leir. På den måten hadde jeg overskudd til å bare være en trygg voksenperson, sier hun.

---

Konfirmantleir i Den norske kirke

  • De fleste menighetene i Den norske kirke tilbyr konfirmantleir som en del av opplegget i løpet av konfirmantåret.
  • Det varierer om menighetene arrangerer leirene selv, samarbeider med andre menigheter eller reiser på leir arrangert av en ekstern organisasjon.
  • Blant annet KFUK-KFUM, Krik, NMSU, Acta og Hekta tilbyr konfirmantleirer til menigheter i Den norske kirke.

---

ArrangørKonfirmantleirMedlemspris (ekskludert reise)Dager
ActaKonfCamp Skjærgårds3350Fem
KFUK-KFUMCamp Norefjell3250Fem
HektaKonfirmantleir i Grimstad/Fyresdal2800Fem
KrikKonfAction2500Fem
NMSUKonfirmantleir2200Fem
Alain Fassotte, sogneprest Kampen menighet

Vil holde prisen lav

I menighetene Kampen og Stokka har de ikke en egen pris for konfirmantleiren, men tar kun en avgift for konfirmantåret totalt sett. Den ligger på 2300 kroner og inkluderer en tre dagers leir på våren, arrangert av NMSU.

Sokneprest i Kampen menighet, Alain Fassotte, forteller at også deres menighet er behjelpelig dersom konfirmantforeldre synes prisen er for høy.

– Vi forsøker å holde prisen lav, og har ikke så mange andre kostnader knyttet til konfirmanttiden enn utgiftene til leir, sier han.

Fassotte forteller at de har en sjenerøs menighet, men at det ikke har vært behov for å subsidiere leiren.

– Vi hadde nok ikke valgt å reise på leirer med en veldig mye høyere pris.

Les mer om mer disse temaene:

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion