Religion

Taper penger på konfirmantleirer – mener menigheter bør betale mer

KONFIRMANTLEIR: Hekta og KFUK-KFUM mener menighetene bør ta en større del av regningen for konfirmantleirer. – Dårlig butikk å drive konfirmantleir, sier daglig leder Fredrik Røste i Hekta.

Mange menigheter velger å sende konfirmantene sine på leirene til organisasjoner som KFUK-KFUM, Krik og Hekta, fremfor å arrangere konfirmantleir på egenhånd.

I år har Hekta arrangert leirer for til sammen 76 menigheter fra hele landet. To av leirene foregår i Grimstad og Fyresdal, og koster 2800 kroner for fem dager, ekskludert reise.

Fredrik Røste er daglig leder i Hekta, og forteller at organisasjonen i år har gått 650 kroner i minus per leirdeltaker. Dette fordi ikke alle leirene har blitt fylt opp, og fordi deltakerprisen er lavere enn de faktiske utgiftene.

– Dårlig butikk

Det utgjør store summer for organisasjonen:

– I utgangspunktet er det ganske dårlig butikk å drive konfirmantleir, slår Røste fast.

Hekta dekker i 2023 underskuddene fra leirene gjennom å ta i bruk andre driftsmidler, i tillegg til oppsparte midler.

Mer omfattende leir

Røste tror ikke det er realistisk å dekke de manglende 650 kronene ved å øke deltakeravgiften tilsvarende. Det ville blitt for dyrt for den enkelte konfirmant.

Istedenfor må menighetene i større grad komme på banen og finansiere konfirmantleir:

– Hvis menighetene skulle arrangert sine egne leirer ville det innebåret store kostnader for den enkelte menighet om de ikke vil heve deltakeravgiften og samtidig opprettholde like mange døgn på leir. Derfor er det rimelig å forvente av menighetene at de er med og betaler når de kjøper et ferdig opplegg som er mer omfattende enn de kan lage med egne ressurser.

Han ser for seg at dersom Hekta og menighetene deler på underskuddet, vil de kunne klare å unngå en økning i deltakeravgiften.

Selv om Den norske kirke i så fall må sette av mer penger øremerket konfirmanter, mener Røste opplevelsen gjør det verdt det:

– Selv om kostnaden for å være med på konfirmantleir er en høy enkeltsum, så får deltakerne veldig mye for pengene med tanke på varighet og opplevelser.

Hvis menighetene skulle arrangert sine egne leirer ville det innebåret store kostnader for den enkelte menighet

—  Fredrik Røste

Mener DNK sparer ressurser

Marianne H. Brekken er avdelingssjef for program og organisasjonsutvikling i KFUK-KFUM, og mener Den norske kirke (DNK) i praksis sparer store ansattressurser på å benytte leirene til de større organisasjonene.

– Ved å reise på våre leirer kan de ansatte fokusere på å bygge fellesskap istedenfor å tenke på alt det praktiske. Det er ressursbesparende for DNK. De bør vurdere om de skal ta en større del av regningen som i dag sendes hjemmene, sier hun.

KFUK-KFUMs to store konfirmantleirer, Camp Norefjell og Camp Vestland, koster henholdsvis 3250 og 2900 kroner hver, ekskludert reise. Begge disse går over fem dager.

Brekken mener hovedansvaret for at konfirmantåret ikke skal bli for dyrt ligger naturlig hos menighetene, men forteller at KFUK-KFUM likevel har et deltakerfond som brukes på barn og unge som ikke har mulighet til å betale for leir.

– Familiefattigdom er økende også i Norge. Derfor er dette et tema vi jobber mye med.

– Et politisk ansvar

Styreleder i Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU), Margrete Bjørge Katanasho, mener barne- og ungdomsorganisasjonenes økonomiske tilstand også er et politisk ansvar:

– Vi vet at det finnes et stort ønske i barne- og ungdomsfrivilligheten om å bygge ned økonomi som barriere mot deltakelse, men at organisasjonene stoppes av egen økonomi.

Hun tror en økning av grunnstøtten fra Regjeringen til organisasjonene kan gjøre at flere menigheter får råd til å sende konfirmantene sine på leir:

– Grunnstøtten er en forutsetning for at den unge frivilligheten skal kunne trappe opp innsatsen slik at alle skal få delta, og kutte deltakeravgifter til aktiviteter som konfirmasjonsleirer, sier Katanasho.

Margrete Bjørge Katanasho
Styreleder, Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU)

Les mer om mer disse temaene:

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion