Verdidebatt

Ekteskap og kjønn er bibelsk forankret

KJØNNSIDENTITET: Lest i sin sammenheng er det helt åpenbart at «mann og kvinne» i skapelsesberetningen ikke mener et kjønnsmangfold.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt