Verdidebatt

KrFs ideologiske kamp i skolen

SKOLEPOLITIKK: Joel Ystebø og Kristelig Folkeparti i Bergen har skapt furore rundt sine programformuleringer knyttet til abort. Litt mer skjult er det at de ønsker å gjøre skolen til en stridsarena for verdier.

En valgkampbrosjyre som deles ut av Kristelig Folkeparti i Bergen har skapt oppstuss de siste dagene. Jeg kan si mye om abortsynet som kommer frem i de kjappe formuleringene som tilskrives Joel Ystebø i brosjyren, men det har varaordfører Eira Vilde Martinsen Garrido fra SV allerede gjort hos NRK.

Derfor vil jeg heller peke på noen andre punkter. Det er likevel verdt å bemerke at ettersom Joel Ystebø og Kristelig Folkeparti tidligere begge har tatt til orde for et forbud mot abort, også i grunnloven, så blir alle formuleringer om at man bare ønsker å støtte sårbare kvinner ganske hule.

?

Det som likevel gjør at jeg stusser over Kristelig Folkepartis retorikk i denne brosjyren er at de først slår fast at de ønsker «at skolen ikke skal være en arena for ideologisk kamp om verdispørsmål». Dette følger de opp med at de vil «sikre skolegudstjenester i forbindelse med jul» og «tillatte bibelutdeling av aktører som Gideon i Bergenskolen».

Selv om vi alle skjønner at de sikter til undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold i punktet om ideologisk kamp, så står punktet i direkte motsetning til ønsket om å sikre en favorisering av kristne trossamfunn i skolen i de to følgende punktene.

Det er dette flyvebladet fra Bergen KrF innsenderen reagerer på.

Læreplanen styrer

Undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen er ikke å gjøre skolen til kamparena for verdispørsmål. Tvert imot er skolens grunnlagsdokumenter, som opplæringslovens formålsparagraf, læreplanens overordnede del, og læreplanene i de ulike fagene tydelige på skolens verdigrunnlag. De sier også tydelig at skolen skal respektere det mangfoldet som er i skolen, og at det skal undervises i kjønns-, seksualitets- og identitetsmangfold som en del av skolens undervisning. Dette handler ikke minst om å respektere det mangfoldet som vi vet at finnes i skolen.

Det er for så vidt greit nok at Joel Ystebø og partiet hans ønsker skolegudstjenester og bibelutdeling i skolen. Det er kurante politiske standpunkter, som det ikke er noen tvil om at jeg er motstander av. Men det er uansett et ønske om å løfte en kamp for verdier og ideologi i skolen, når de ønsker å sikre sin religion en særegen plass i skolen. Dette henger ikke sammen og det kan aldri henge sammen. Du må nesten velge.

Jeg er for så vidt glad for at Kristelig Folkeparti toner flagg så mye som de tidvis gjør. Da må vi ta de alvorlig når de gjør det

Bibelutdeling er problematisk

Utdanningsdirektoratet har vært helt tydelige på at bibelutdeling i skolen er problematisk. Bibelen, koranen, og andre hellige tekster er gode elementer å trekke inn i skolens religionsundervisning, og det gjør det viktig at skolen har klassesett av alle aktuelle slike tekster slik at man kan jobbe med det. Det er derimot ikke et argument for at skolen skal være misjonsarena for religiøse grupper ved utdeling av slike bøker. Dette kan man heller sørge for gjennom å dele de ut på åpen gate, banke på dører, slik man har gjort mange steder, eller, kanskje mest praktisk, som en del av møtepraksisen i egen menighet.

Alle som bor i Norge har allerede en mulighet til å skaffe seg en egen bibel om de vil det, uten at man skal måtte gjøre dette gjennom fellesskolen. Bergen kommune har ikke mulighet til å lage lokale bestemmelser på tvers av Utdanningsdirektoratets retningslinjer og råd. Bibelutdeling i skolen er problematisk og det har Utdanningsdirektoratet vært tydelig på.

Å kreve skolegudstjenester for alle skoler i forbindelse med julefeiringen er også å bryte inn i skolenes selvbestemmelse og et aktivt ønske om å gjøre skolen til en arena for å fremme egne verdier og overbevisninger. Det henger ikke sammen med et krav om å fri skolen fra å være en kamparena.

Jeg er for så vidt glad for at Kristelig Folkeparti toner flagg så mye som de tidvis gjør. Da må vi ta de alvorlig når de gjør det – både i denne saken og når de fremmer grunnlovsforslag om å forby abort. Det håper jeg media og velgerne gjør. Jeg håper likevel at Kristelig Folkeparti vil innrømme at de kjemper en kamp for å favorisere én religion i skolen, heller enn å prøve å late som at det ikke handler om en verdikamp.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt