Verdidebatt

Et forsøk på å definere en kvinne

KJØNNSIDENTITET: Samfunnet vil møte på flere praktiske utfordringer dersom vi i fellesskap ikke kan definere hva en kvinne er.

Hva er en kvinne? Dette utgjør i vår tid et spørsmål som svært få personer hverken tør, ønsker eller makter å svare på. Jeg stiller ikke dette spørsmålet for å være angripende overfor ikke-binære mennesker eller personer som identifiserer seg som en kvinne, men mest på grunn av de praktiske utfordringene vi som samfunn møter dersom vi i fellesskap ikke kan definere hva en kvinne er.

Vi kan alle lese i mediene om at en kvinne kan ha et mannlig kjønnsorgan. En definisjon på en kvinne, som faktisk går igjen mer enn man skulle tro, er følgende: en kvinne er et individ som føler seg som en kvinne. En veldig intetsigende og uklar definisjon, som ikke definerer eller skaper noe klarhet i hva som utgjør en kvinne. Dersom det er tilstrekkelig at man kan føle seg som en kvinne, så kan jo for så vidt enhver person være en kvinne.

Det avgjørende i vår samtid er således hva et individ identifiserer seg som. Alle besitter sin egen opplevelse av seg selv, og ingen skal kunne stille seg undrende, spørrende eller kritisk til den identiteten.

Espen Oseid Danielsen, Leder for Unge Sentrum, 1. kandidat for Partiet Sentrum Trondheim og jurist

Viktig med definisjonsklarhet

Hvorfor er det så viktig å få klarhet i hva en kvinne er? Jo, det er faktisk helt avgjørende i mange tilfeller. Flere internasjonale medier har skrevet om saker hvor menn har gått inn i kvinnegarderober på spaavdelinger og treningssentre. Dette er sjenerende og inngripende overfor jenter og kvinner. Begrunnelsen for hvorfor de ansatte lot mennene gjøre dette: de oppga at de følte seg som kvinner.

Viktig er det også å sette lys på alle de biologiske kvinnene som får spolert og minimert sine sjanser innen idretten. Vi har de siste årene sett flere tilfeller hvor transkvinner dominerer kvinneidretten på høyeste nivå. Dette har fått flere feminister til å, rettmessig etter min mening, reagere sterkt.

Kan jeg om mann påberope meg bestemmelser i FNs kvinnekonvensjon basert på at jeg identifiserer meg som kvinne?

Likevel finnes det særlig én annen grunn til hvorfor definisjonsklarhet om hva som utgjør en kvinne er ekstremt viktig: hverken FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering av kvinner, som trådte i kraft i 1981 eller den norske likestillings- og diskrimineringsloven som trådte i kraft i 2018, definerer hva som konstituerer en kvinne.

Kan jeg om mann påberope meg bestemmelser i FNs kvinnekonvensjon basert på at jeg identifiserer meg som kvinne? I formålsbestemmelsen til den norske likestillings- og diskrimineringsloven står det at «loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling». Hva vil skje med likestillingsarbeidet dersom vi ikke kan definere hva en kvinne er?

For et par dager siden kunne Finansavisen og NRK skrive om gutter som har endret sitt juridiske kjønn for å få kvinnelige kvotepoeng i sin søknad på studier ved NTNU. Med andre ord, manglende definisjon på hva en kvinne er, har allerede fått betydelige konsekvenser for kvinner.

Et forslag på definisjon

Dersom jeg skal være så modig å introdusere et forslag på en definisjon, som helt sikkert kan forbedres og debatteres, blir mitt bidrag dette: En kvinne er en voksen jente som er født med et kvinnelig kjønnsorgan, XX-kromosomer og en kropp som naturlig er ment til å kunne bli gravid, bære og føde et barn, etter å ha blitt tilført en manns sperma. Dersom en kvinne ikke kan bli gravid, kan kvinnen gå til en lege som kan påpeke hva som er galt. Dette kan legen gjøre nettopp fordi det er noe feil, altså noe naturstridig eller unaturlig i hennes kropp, slik at pasienten ikke kan få barn.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt