Verdidebatt

Trygt, transparent og tilgjengelig

DIGITALT VALG: Den digitale forhåndsstemmingen i kirkevalget er omfattet av betydelige sikkerhetstiltak. Vi i internettvalgstyret mener det er trygt å stemme digitalt.

For første gang er det mulig å forhåndsstemme digitalt i kirkevalget i Den norske kirke. Hjemmefra og på egen mobil eller pc kan kirkens medlemmer delta i demokratiet og gi retning for kirken de kommende fire årene.

Internettvalgstyret er oppnevnt for å passe på at det digitale systemet følger reglene for valget. Det handler blant annet om krav til innlogging, kryptering, at ingen skal få vite hva den enkelte har stemt og at ingen skal kunne endre en velgers stemme uten at dette oppdages.

Gjennom de siste to årene har vi fulgt prosessen med å anskaffe og utvikle et sikret system for digital forhåndsstemming. Systemet følger sikkerhetsanbefalinger fra Europarådet og anerkjente sikkerhetsmekanismer for digitale valg.

Det skal være trygt å stemme digitalt. Internettvalgstyret er trygge på sikkerhetstiltakene som er gjort og gjøres for at uvedkommende ikke skal få tilgang til systemet.

Kryptering av stemmer

Alle stemmer krypteres før de sendes fra velgerens mobil eller data. Det vil si at innholdet i stemmeseddelen er uleselig uten en såkalt krypteringsnøkkel. På valgdagen blir stemmen frikoblet fra velgerens navn, før innholdet på stemmeseddelen blir dekryptert. På den måten er stemmen hemmelig i hele prosessen fra velgeren har stemt til stemmene er opptalt, akkurat som papirstemmer i en fysisk urne. Denne «nøkkelen» for kryptering og dekryptering er det kun internettvalgstyret – som kollegium – som har.

Ingen kjenner hele krypteringsnøkkelen. Den ble laget da internettvalgstyret var samlet i Trondheim 4. august. Hvert styremedlem har sin del av nøkkelen, med et fysisk nøkkelkort og et personlig passord. Det trengs tre av disse for å dekryptere og åpne systemet.

Alle stemmer krypteres før de sendes fra velgerens mobil eller data

Gjennomsiktighet i prosessen

Transparens handler om åpenhet og gjennomsiktighet, og bidrar til å skape tillit til systemet. Velgere som stemmer digitalt vil få en digital kvittering, som etter valgdagen kan brukes til å kontrollere at stemmen er mottatt, trygt lagret og tatt med i valgoppgjøret.

Etter at stemmen er sendt inn, får velgeren også en egen kode som kan brukes til å sjekke at stemmeseddelen har korrekt innhold. Denne koden er imidlertid ikke direkte koblet til velgerens identitet, for å sikre hemmelig valg. Så dersom en uvedkommende får tak i kontrollkoden, kan den ikke vite hvem som har sendt inn denne stemmen.

Ingen andre skal ha mulighet til å endre på en stemme som er sendt inn – hverken uvedkommende, leverandør av systemet eller noen valgmyndighet.

Tilgjengelig for flere

Ved alle valg, også de fysiske, er det risiko. En av risikoene ved digitalt valg er at det normalt ikke finnes valgfunksjonærer som kan sikre hemmelig valg. Ved digital forhåndsstemming er det velgeren selv sitt ansvar at stemmingen skjer usett. Digital forhåndsstemming har fordelen at en kan stemme på nytt om en skulle ombestemme seg, eller har vært påvirket av andre til å avgi en stemme man ikke ønsker.

Det digitale valget åpner også opp for at nye velgere kan få stemme hemmelig. Blinde og svaksynte som tidligere har fått hjelp av en valgfunksjonær til å avgi stemme, kan nå bruke skjermleserfunksjon og stemme selv.

Internettvalgstyret har fulgt prosessen og utarbeidelsen og vi mener at risikoen er på et nivå som gjør det trygt å stemme digitalt i årets kirkevalg.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt