Verdidebatt

Annerledesdagene

FERIETID: Fattigdom bidrar ofte til at barn i lavinntektsfamilier også kan bli fattige på opplevelser, erfaringer og «annerledesdager».

For mange av oss handler sommerukene om å ha gode «annerledesdager»: Et godt avbrekk fra hverdagsrutinene. En mulighet for å utvide horisonten med en ferietur, kanskje. En rekke av dager der man kan samle nye opplevelser og inntrykk, gjøre seg nye erfaringer og sette gode ting i minnebanken: Noe å tenke på, noe å vokse på, noe å hvile i. Det ligger en opplevelsesrikdom og venter på oss om sommeren – opplevelsersom bidrar positivt til helse og trivsel i et overordnet perspektiv. Det er ikke for ingenting vi har en egen lov som i kortform heter «Ferieloven». Den vil oss vel. Landet vårt vil oss vel, i den grad at det er nedfelt i lovverket at vi trenger avkobling og annerledesdager for å yte godt de andre dagene, og for at balansen mellom innsats og hvile skal bidra best mulig også i et folkehelseperspektiv.

Hilde Dagfinrud Valen, sjefredaktør i Krigsropet.

Ikke fint for alle

Så vet vi godt at sommerferiedagene ikke er slik for alle – av så mange grunner. Fattigdom er én av dem. De løpende utfordringene med å dekke de daglige behovene er like store i juli som til jul. Det kroniske stresset som er knyttet til bekymringene ved å leve i vedvarende fattigdom, blir ikke borte. Hver tredje nordmann har flere ganger den seneste tiden følt på indre uro eller nervøsitet på grunn av sin nåværende økonomiske situasjon, ifølge en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort for Frelsesarmeen.

«Vi har den siste tiden gjennomført en rekke undersøkelser som viser at flertallet i befolkningen har fått det verre økonomisk. Nå ville vi også undersøke hvordan dette påvirker helsen til folk. Det er trist å se hva den økonomiske situasjonen gjør med folk i en tid på året som burde være knyttet til ferie, glede og samhold. Nå må flere kutte i dette», sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad.

Hun sier at denne undersøkelsen tydelig viser at bekymring og psykiske problemer øker jo mindre inntekt man har. «Vi i Frelsesarmeen møter daglig mennesker som er i en fortvilet situasjon og som spør oss om hjelp til alt fra mat til ferieaktiviteter til barna. Vi vet at barn som lever i lavinntektsfamilier kan slite med alvorlig kronisk stress, utenforskap og mobbing. Da er det blant annet viktig med gode ferieopplevelser for å få et pusterom fra hverdagen. Flere barnefamilier kommer nå til oss for første gang, og fattigdommen tar dessverre ikke ferie», sier Erikstad.

Vi i Frelsesarmeen møter daglig mennesker som er i en fortvilet situasjon og som spør oss om hjelp til alt fra mat til ferieaktiviteter til barna

Fattigdom er et folkehelseproblem

«Fattigdom går på helsa løs!» har Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, og Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin, NTNU, tidligere slått fast i en kronikk i Dagsavisen. Fattigdom er faktisk et folkehelseproblem. Frelsesarmeen ønsker å bidra aktivt i møte med fattigdomsutfordringene, også i folkehelseperspektivet. Vi er en folkehelseaktør som jobber for å møte mange sider av fattigdommen, som sult og utenforskap. Fattigdom bidrar ofte til at barn i lavinntektsfamilier også kan bli fattige på opplevelser, erfaringer og «annerledesdager».

Det er i dette perspektivet Frelsesarmeen også er bevisste på å tilby gode ferietilbud, aktiviteter og opplevelser til mange barnefamilier vi har kontakt med gjennom arbeidet vårt. Tilbudet gis ikke bare til barna alene, men til hele familien – sammen. Ikke bare om sommeren, men også i de andre ferieukene gjennom året. Ikke bare i ferieukene, heller, men gjerne i form av gode opplevelser gjennom et godt aktivitetstilbud også i ukene derimellom. I lengre perspektiv ser vi også på nært hold hvordan disse tilbudene bidrar til å motvirke utenforskap, skaper vennskap og inkludering, og fremmer positiv nettverksbygging. Sammenlagt blir dette til noe positivt og varig for både barn og voksne.

Ferietilbud kan gi et pusterom

Selve ferieopplevelsen har en egenverdi i at barn kan komme tilbake til skole og barnehage etter ferien og ha opplevelser å fortelle om, på lik linje med de andre. Dette bidrar også til å redusere opplevelsen av utenforskap. Men Frelsesarmeens ferietilbud til barnefamilier har et enda større perspektiv enn dette: Vi er også opptatt av samfunnsnytten – av de gode ringvirkningene på lang sikt. Det handler om å bygge nettverk for aleneforsørgere og for mennesker uten nær familie. Det handler om inkludering og nettverksbygging for de som strever med språkutfordringer og/eller utenforskap på så mange områder og av så mange grunner. Det handler om opplevelser som gir erfaring og kunnskap, og som bidrar til barns utvikling. Det handler om god integrering av innvandrere i samfunnet vårt, for å bli kjent med kultur, språk og samfunn. Framfor alt handler det om å bli kjent med andre, slik at både barn og voksne får nettverk og venner. Mange har knapt nok vært utenfor hjemmet, knapt nok ute i nærmiljøet. Mange mangler sosial trening på grunn av utenforskap. Mange kjenner på mye stress, for det er krevende å leve i en vedvarende stressende livssituasjon. Frelsesarmeens ferietilbud kan bryte denne monotonien og gi et etterlengtet pusterom.

Selve ferieopplevelsen har en egenverdi i at barn kan komme tilbake til skole og barnehage etter ferien og ha opplevelser å fortelle om, på lik linje med de andre

Kan leve på den gode opplevelsen

Vi jobber også målrettet for de gode langtidsvirkningene. Dette er en ferie som bidrar inn i en større sammenheng. Selvtilliten vokser, introverte barn og foreldre åpner opp, følelsen av utenforskap viskes ut, og noen nye framtidshåp blir tent. Ofte «matcher» man familier som man tenker kan trives sammen, og som kan få et nettverk og venner i hverandre. I etterkant av ferien kan deltakerne følges opp gjennom andre gode tilbud som gjennom hele året bidrar positivt til nettverk, fellesskap og opplevelser i regi av Frelsesarmeen – for eksempel som en del av Home Start-oppfølgingen eller Sammen barn og voksne-tilbudet. Så langt det er mulig vektlegger vi at ferietilbudet også er knyttet til det øvrige aktivitetstilbudet som Frelsesarmeen driver lokalt – i stor variasjon fra sted til sted, alt etter midler og frivillige krefter til rådighet.

Jeg satt en tidlig morgen på et stille tog på vei til jobb. Den eneste som snakket var et barn i femårsalderen, som langt der bak i kupeen begeistret pratet med moren sin om en tur han hadde vært på – til en opplevelsesdag hos dyra på Langedrag. Han fortalte om alt han hadde opplevd, alt han hadde lært, alt han hadde sett, alle han hadde blitt kjent med, og mens han ivrig fortalte, forsto jeg plutselig at det var Frelsesarmeens tilbud til barnefamilier de hadde vært med på. Jeg visste at det var et halvt år siden akkurat den turen han så begeistret snakket om på innpust og utpust. Selv etter så mange måneder levde han fortsatt på den gode opplevelsen. Turen hadde blitt til noe å fortelle om, noe å lære av, noe å vokse på, noen å bli kjent med, noe å ta med seg som noe godt i hverdagen, noe godt fra barndommen.

Teksten ble først trykket i Krigsropets sommermagasin 2023


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt