Verdidebatt

«Et forvrengt fokus på Åndens ‘spennende’ gaver og ‘kraft’»

KARISMATIKK: Jeg må ærlig tilstå at jeg ble dårlig av det – ikke av ønsket og bønnen om å bli fylt av Ånden, men av den selvproduserte etterligningen av det.

Fellesarrangement av flere menigheter har lang historie i mange byer. Da unngår man tema man er uenig i, men går sammen for å gjøre Jesus og evangeliet mer kjent og tilgjengelig.

Tor Inge Østebø

Slik er det ikke med The Send, - hverken i Telenor Arena i fjor sommer, eller i lokale arrangement i år. Hovedproblemet med dette arrangementet er at samarbeidspartnerne aksepterer mye usunn forkynnelse og praksis, fordi UiO er hovedarrangør, og de har bevisst gjort seg avhengige av visse predikanter og lederes karisma.

La meg nevne to eksempler som alle The Send-arrangement avsluttes med:

Helbredende «kunnskapsord»

«Kunnskaps ord», som Paulus omtaler i 1 Kor 12,8, gjøres til noe annet enn hva Paulus’ egen intensjon var. Det han forsto som en nådegave til å formidle kunnskap, innsikt og sammenhenger i Guds ord, i Guds rike, i evangeliet, og i de kristnes trosliv, omtolkes til enkeltord eller uttrykk som de tror Den hellige ånd åpenbarer for dem om visse situasjoner eller enkeltmennesker, og som Gud følgelig vil helbrede.

Ved bruk av musikk, lidenskapelig sang, tale og bønn, og andre psykologiske effekter, bygges der opp en stemning som proklameres som nærvær av Den hellige ånd. Når dette «nærvær» er på sitt sterkeste, fremsies «kunnskapsordene» og helbredelse proklameres. Under en slik fremprovosert ladet stemning med mye adrenalin er det ikke så rart om mange rekker opp handa på spørsmål om de føler seg bedre. (Jeg har selv opplevd at migrene forsvant da det oppstod en situasjon hvor adrenalinet steg. Men jeg ble ikke helbredet.)

Plagene som det proklameres helbredelse for, er stort sett plager forårsaket av virus eller overbelastning/skade (som man ikke trenger en åpenbaring for å vite at finnes i enhver større forsamling), og som uansett er i ferd med å heles, dels av kroppen selv, dels av antibiotika og behandling. Eller så bes det om helbredelse også for alvorlige lidelser, og da med denne forståelse: Blir du ikke helbredet nå, så vil du bli det – bare du forsetter å be og til slutt kommer i kontakt med den Gud vil gi helbredelsen ved.

Ved bruk av musikk, lidenskapelig sang, tale og bønn, og andre psykologiske effekter, bygges der opp en stemning som proklameres som nærvær av Den hellige ånd

Slik blir lettpåvirkelige mennesker manipulert til å se på lederne som særlige redskaper for Den hellige ånd, og tar ukritisk imot nærmest alt de sier.

Bibelens perspektiv er at om man ikke blir helbredet her og nå, så har man likevel del i helbredelsen, i Jesus Kristus, og i troen på hans oppstandelse. Den skal en dag erfares for oss alle og bli vår. Men ikke alltid i denne verden. Det er troens prøvelser, og troens adelsmerke.

Åndens nærvær

På samme måte bygges det opp en tilsvarende stemning, som også tolkes som nærvær av Den hellige ånd. De som står på scenen liksom vifter dette «Åndens nærvær» ned til de i salen.

Så proklameres det at nå kommer Den Hellige Ånd til deg. Om du kjenner en kribling, en skjelving, en varme i kroppen, eller om du gråter; det er Den Hellige Ånd som manifesterer seg. Nå er du utrustet til tjenesten det er å vitne, til å utføre helbredelser og andre kraftfulle gjerninger.

Jeg må ærlig tilstå at jeg ble dårlig av det – ikke av ønsket og bønnen om å bli fylt av Ånden, men av den selvproduserte etterligningen av det. Følelsesmessig stemning og opplevelser bygget opp av et stort sceneshow, proklameres som å bli fylt av Den hellige ånd.

Jeg må ærlig tilstå at jeg ble dårlig av det – ikke av ønsket og bønnen om å bli fylt av Ånden, men av den selvproduserte etterligningen av det

Forvrengt fokus

Jeg opplever at det fører bort fra en sunn tro og et sunt trosliv, til et forvrengt fokus på Åndens «spennende» gaver og «kraft», og må minnes Paulus’ ord om å «dyrke det skapte i stedet for Skaperen», her å dyrke Guds gaver ved Den hellige ånd mer enn å leve i en sann og sunn hverdagstro med han som har gitt dem. Bibelen lærer at å bli fylt av Ånden normalt er noe som skjer ved troen, bønnen og den daglige etterfølgelsen av Kristus – ved å ta imot og holde fast på Guds ord.

De innstendige advarslene i NT mot villfarelsens listige kunster sier oss at vi ikke skal la de unge underholde seg med sånt og finne ut av det selv. Det finnes lidenskap for Guds sak uten forstand (Rom 10,12). Jesus sa: Vokt mine får!Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt