Verdidebatt

«Å være kirke på bortebane er et kall for oss alle»

GENERALFORSAMLING: Vi er først og fremst oppsøkende fordi Sjømannskirken er en organisasjon skapt av mennesker som ville hjelpe andre. Det holder vi fremdeles godt fast i.

I juni samles representanter for Sjømannskirkens medlemmer for å drøfte hva vi vil være i fremtiden. På generalforsamlingen i Oslo, setter vi oss ned og diskuterer hva og hvem vi vil være for nordmenn i utlandet lenge etter at våre dager er talte. Årets tema er «Kirke på bortebane».

Jeffrey Huseby, generalsekretær i Sjømannskirken

Sjømannskirken sier vi «er kirke på bortebane» når vi skal beskrive den oppsøkende virksomheten som har kjennetegnet organisasjonen siden stiftelsen i 1864. Den gangen oppsøkte sjømannsprestene norske sjøfolk om bord på seilskuter. Å oppsøke nordmenn på deres arbeidsplass, er en arbeidsform som har fulgt Sjømannskirken siden den gang. I tillegg til sjøfolk, handler det i våre dager om å besøke studenter på deres studiesteder, næringslivet i sine kontorer og ansatte på installasjonene på norsk sokkel.

Oppsøker mennesker der de er

Vår filosofi er å oppsøke mennesker på deres hjemmearena. Det kan i mange tilfeller være utfordrende, for hvordan blir mottakelsen? Hvordan er arbeidsmiljøet, og ikke minst hvilket forhold har de til Sjømannskirken? Ettersom man ikke vet hva som møter en, kan det være fristende å la være. Men vår oppsøkende virksomhet er noe av det som ligger vårt hjerte nærmest, og dersom det er noen der ute som trenger vår hjelp, eller som er i en vanskelig situasjon, så skal Sjømannskirken være en sterk og trygg medspiller, om det er privatpersoner eller ansatte det gjelder.

Vi ønsker å holde den oppsøkende virksomheten i hevd. På den måten får vi kontakt med nye mennesker, og vi gir andre anledning til å slå av en prat, få praktisk hjelp, dele sorg eller bekymring og tro. Vi er først og fremst oppsøkende fordi Sjømannskirken er en organisasjon skapt av mennesker som ville hjelpe andre. Det holder vi fremdeles godt fast i.

Jesus oppsøkte enkeltmennesker hvor de enn befant seg

Åpne armer for hver eneste nordmann

Det er ikke uten grunn Sjømannskirken ønsker å være kirke på bortebane. Jesus er i så måte et forbilde for de som tror. Han var nemlig oppsøkende, både ved at han kom til oss, og i sin gjerning. Han oppsøkte enkeltmennesker hvor de enn befant seg. Han brøt datidens sosiale regler ved å oppsøke de som den religiøse eliten så ned på; kvinner, barn, syke, «tollere og syndere», for å nevne noen.

Selv om vårt arbeid har utgangspunkt i den kristne troen, så har vi åpne armer for hver eneste nordmann, uavhengig av hva en tror på eller hvor en kommer fra. Vi ønsker å se enkeltmennesker og deres behov slik Jesus gjorde, og Han er vårt store forbilde i å behandle mennesker likt, uansett hvem de er. Det å være kirke på bortebane er et kall for oss alle.

Å være kirke i verdens hverdag, handler mest om å være til stede i menneskers hverdag

Vi er til stede i menneskers hverdag

Å være kirke på bortebane er å være kirke i verdens hverdag. Det handler om at Sjømannskirken har arbeid ut fra 31 sjømannskirker i 17 land i tillegg til 26 mobile medarbeidere som betjener nordmenn på ulike arenaer. De mobile enhetene betjener studenter, ansatte på installasjonene offshore, sjøfolk og nordmenn som befinner seg i land uten sjømannskirker.

Men å være kirke i verdens hverdag, handler mest om å være til stede i menneskers hverdag. Derfor vektlegger vi det å være en sosial, kulturell og kirkelig møteplass så sterkt. Gjennom å legge til rette for gode, trygge relasjoner og fellesskap i hverdagen, blir vi sammen rustet for å håndtere de mer krevende tidene.

For Sjømannskirken er alltid beredt til å stille opp for mennesker som opplever vanskelige situasjoner, sorg eller kriser i en eller annen form. Sjømannskirkens beredskapstelefon har i så måte vært en redningsline som har hjulpet mange i en fortvilt situasjon; enten det er pårørende i Norge som er bekymret for familiemedlemmer i utlandet, eller mennesker på reise som er havnet i en utfordrende situasjon.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt