Verdidebatt

«Vi må strømlinjeforme Forsvarets ledelse»

FORSVARET: Innspillene og anbefalingene som nå legges frem danner et viktig grunnlag for arbeidet med å styrke Forsvaret videre.

Kort tid etter at Senterpartiet gikk inn i regjering og før Russlands invasjon av Ukraina satte vi ned en Forsvarskommisjon og en Totalberedskapskommisjon. Målet var å vurdere Norges sikkerhetspolitiske utfordringer og samlede beredskapsressurser, for å så gjøre målrettede tiltak.

I februar i år besluttet regjeringen å anskaffe 54 tyskproduserte stridsvogner. Beslutningen fyller et gapende hull i dagens struktur og er avgjørende for den norske landmakten. Også beslutningen om å terminere NH-90 helikoptrene og en rask løsning for ny maritim investering viser en handlekraftig regjering som tar ansvaret og beredskapsbehovet på alvor.

Oslo  20181107.
Bengt Fasteraune (Sp)  i den muntlige spørretimen.
Foto: Vidar Ruud / NTB

Etter 24. februar 2022 kom regjeringen med strakstiltak for å styrke Forsvaret. Pengene var særlig rettet mot en styrking av beredskapen i nord og medførte mer trening, øving og seiling.

Med mer trening avdekkes også nye behov. Vi får økt behov for personell, mer vedlikehold, men avdekker også flere sårbarheter vi må finne løsninger på.

Mer omfattende satsning

I sin utredning har Forsvarskommisjonen kommet med klare anbefalinger og viktige innspill som vi må ta på alvor. Konklusjonen er en mer omfattende satsning på sikkerhet, forsvar og beredskap og en helhetlig politikk som sikrer samvirke med våre allierte. Vi må rigge Forsvaret for å vokse, det er krevende men samtidig motiverende for en organisasjon som over tid har blitt bygd ned.

Vi må strømlinjeforme forsvarets ledelse og la militære sjefer i linjen få mer ansvar og myndighet. Sørge for at kompetansemiljøer og våpenskoler styrkes og ikke forvitrer. Volum og utholdenhet må prioriteres vesentlig gjennom bruk av reservister i ett helt annet omfang enn i dag.

Norge har et medansvar for å forme og utvikle NATO. Derfor samarbeider vi tett med våre partnere og allierte i Europa. Besøket av det amerikanske hangarskipet USS Gerald Ford viser sikkerhetsgarantien Norge har gjennom NATO.

Regjeringen har slått fast at Norges skal nå vår forpliktelse til NATOs to-prosentmål innen 2026. Det gleder meg at vi har fått til dette i regjering ettersom vi er det første norske partiet som gikk inn for at Norge skal nå dette målet.

Vi må rigge Forsvaret for å vokse, det er krevende men samtidig motiverende for en organisasjon som over tid har blitt bygd ned

Nye anbefalinger for en ny tid

Totalberedskapskommisjonens anbefalinger og Forsvarsjefens fagmilitære råd legges frem i starten av juni. Også Nasjonal sikkerhetsmyndighet kom tidligere denne måneden med sine sikkerhetsfaglige råd frem mot 2030. Med disse anbefalingene blir vårt oppdrag å utforme en politikk som i større grad nyttiggjør samfunnets samlede kompetanse for å styrke totalberedskapen vår.

Å sikre trygghet og frihet for det norske folk er Stortingets viktigste oppgave. Regjeringens arbeid med ny langtidsplan for forsvarssektoren vil konkretisere opptrappingsplanen for hvordan vi skal styrke Forsvaret videre. Innspillene og anbefalingene som nå legges frem danner et viktig grunnlag for dette arbeidet. Langtidsplanen vil behandles i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Jeg ønsker meg et bredt flertall som sikrer norsk forsvarsevne på lang sikt.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt