Verdidebatt

Et forsvar for J.K. Rowling

PODKAST: Det er ikke spesielt vanskelig å forstå norske mediers beundring av Megan Phelps-Ropers podkast om forfatteren.

I Vårt Land (3. mai) irriterer Mai Lene Fløysvik Hæåk seg over at J.K. Rowling, i podkasten «The Witch Trials», får formidle hennes møte med twittermobben, og påfølgende dødstrusler. Disse opplevelsene gjør lite inntrykk på Hæåk, som er mer opptatt av å beskrive podcasten som et vellykket «PR-prosjekt» som norske medier ukritisk repeterer, en praksis som visstnok er «vanskeleg å vere vitne til». Men det er ikke spesielt vanskelig å forstå norske mediers beundring av Megan Phelps-Ropers podkast, ettersom den gir mye bakgrunnsstoff, er godt produsert, samt at J.K. Rowling utfordres til å svare på kritikken.

Rådgiver i Cevita, Eirik Løkke, tror Donald Trump blir pågrepet, men tror ikke det vil føre til voldelige opptøyer. Foto: CF-WESENBERG / kolonohaven.no / NTB

Ingen høyreekstremisme

Direkte ufin blir Fløysvik Hæåk når hun forsøker å koble J.K. Rowling til høyreekstremisme. Hun understreker riktignok at «det er lite som tilseier at Rowling er høgreekstrem» – så helt sikker er hun tydeligvis ikke. At J.K. Rowling har tilhørt venstresiden i Storbritannia i mange år, hvor hun har donert millioner av kroner til Labour, og i tillegg har støttet mange gode formål gjør tydeligvis ikke inntrykk på Fløysvik Hæåk. Som «argument» for J.K. Rowlings angivelige kobling til ytre høyre viser hun til en lunsj som Rowling arrangerte for feminister som er kritiske til transbevegelsens modus operandi. For meg er det uklart hva Fløysvik Hæåk mener. Blant deltakerne på denne lunsjen, var Labour-medlem Rosie Duffield, professor Kathleen Stock, forfatter og journalist Helen Joyce, ikke akkurat fascismens fortropp i Europa.

J.K. Rowling har tilhørt venstresiden i Storbritannia i mange år

Fløysvik Hæåks beskrivelse av motstand mot høyesterettsdommen Roe vs Wade som et uttrykk for høyreekstremisme er underlig. Jeg har tidligere argumentert mot denne dommen, ikke fordi jeg er motstander av selvbestemt abort, men fordi Roe vs Wade baserer seg på tvilsomt juridisk grunnlag, samt at jeg mener at spørsmålet om abort bør avgjøres av politikere, ikke domstolene – slik tilfellet er i Europa og Norge. I så måte er det ikke spesielt konstruktivt å stemple motstandere av Roe vs Wade for høyreekstreme.

Norske medier

Statsviter Mai Lene Fløysvik Hæåk savner maktkritikk fra norske medier i spørsmålet om J.K. Rowling. Jeg er glad for at norske medier ikke bidrar til å spre løgner og desinformasjon som deler av transbevegelsen har lyktes så altfor bra med på sosiale medier.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt