Verdidebatt

«Klassisk kristendom» handler om mye mer enn enkeltsaker

TEOLOGI: Jeg ser mange kristne på min alder som nå forlater Den norske kirke, ikke fordi de har mistet troen, men fordi de opplever seg fremmedgjort.

Teolog Anders Møller-Stray kritiserer i et innlegg i Vårt Land 27. mars mitt bruk av begrepet «klassisk kristendom,» som jeg brukte i et intervju i Vårt Land 20. mars. Deler av kritikken bygger på en omtolkning av det som står i artikkelen fra 20. mars, mens andre deler tyder på at vi tenker grunnleggende forskjellig.

Møller-Stray hevder at jeg omtaler noen enkeltsaker som syn på kirkedemokratiet og likekjønnet samliv som kjennetegn for begrepet «klassisk kristendom.» Men dette står det faktisk ikke i artikkelen. De setningene som han omtaler referer til saker som Frimodig kirke tidligere har uttalt seg om, men er ikke en definisjon av «klassisk kristendom». Journalisten tok med denne informasjonen, men ingen av disse temaene ble adressert i intervjuet som Vårt Land hadde med meg. «Klassisk kristendom» tenker jeg handler om mye mer enn enkeltsaker, og at kjernen finner vi i bekjennelsesskriftene.

Andreas Holm. Frimodig kirke.

Noe eviggyldig og varig

Møller-Stray er kritisk til bruken av begrepet «klassisk kristendom» ettersom det gir inntrykk av noe «eviggyldig og varig» og han viser til eksempler på ting som forandret seg i kirken og vektlegger selv at kristendommen isteden er en «lære i stadig utvikling». Her virker det som vi er uenige. Jeg tror at det er helt grunnleggende at den kristne troen er noe eviggyldig og varig.

Den kristne troen må alltid kontekstualiseres, dvs. tolke, kommunisere og tillempe budskapet i den kulturen og tiden som man lever i. Men samtidig står det essensielle i kristen lære og etikk fast. Dette kommer til uttrykk på forskjellige måter til ulike tider og på ulike steder, men budskapet er det samme. Dette er i kontrast til postmoderne tenkning der alt er subjektivt, foranderlig og relativt. Det vil alltid være en diskusjon om akkurat hvor «grensene» går for hva som er foranderlig og uforanderlig, men at kristen tro har en objektiv og evig sannhet, mener jeg er sentralt. Dette er et budskap som er for alle mennesker til alle tider. At kirken skal fokusere på å spre dette budskapet videre til flere mennesker i både Norge og andre land, er en av de tingene jeg særlig ønsker å fokusere på hvis jeg bli valgt inn ved kirkevalget.

Den kristne troen må alltid kontekstualiseres, dvs. tolke, kommunisere og tillempe budskapet i den kulturen og tiden som man lever i. Men samtidig står det essensielle i kristen lære og etikk fast

Opplever seg fremmedgjort

Mitt poeng da jeg ble intervjuet, var at jeg ser mange kristne på min alder som nå forlater Den norske kirke, ikke fordi de har mistet troen, men fordi de opplever seg fremmedgjort. Dette er noe jeg ønsker å sette søkelys på og prøve å gjøre noe med. Jeg ønsker å jobbe for at denne gruppen ikke bare skal oppleve DNK som et rom det kan gå an å være i, men som et hus man også er stolt over og ønsker å invitere andre inn i.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt