Verdidebatt

«Vi trenger en mer rettferdig asylpolitikk. Våre forslag er viktige skritt»

ASYLSØKERE: Vi ber om at asylsøkere og statsløse skal få rettigheter på lik linje med andre som oppholder seg i Norge. Sammen har Rødt, SV, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Pasientfokus fremmet et forslag i Stortinget om en ny engangsløsning for lengeværende asylsøkere og statsløse.

Rundt omkring i landet bor det en liten gruppe mennesker som lever sine liv i limbo, nemlig lengeværende papirløse asylsøkere og statsløse. Det er mennesker som har kommet til Norge fra ulike land, men med det til felles at de har vært her i årevis uten muligheter og fremtidsutsikter. Det er snakk om mennesker som ikke får lov til å arbeide, bidra tilbake til samfunnet, som ikke har tilgang til helsetjenester eller utdanning. De har søkt beskyttelse i Norge, men de får det ikke. Noen blir ikke trodd, andre mener norske utlendingsmyndigheter det er trygt å returnere.

Bør få like rettigheter

En gjennomgang organisasjonen Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere (Noas) har foretatt viser at landene de lengeværende asylsøkerne med endelig avslag på asylsøknaden kommer fra enten er land i krigslignende situasjoner eller land der menneskerettigheter i svært liten grad respekteres. Land som Eritrea, Etiopia, Iran, Irak, Afghanistan og Somalia. Land det kan være livsfarlig for folk å reise tilbake til. Ifølge UDI bor det 210 mennesker på asylmottak som har bodd her i ti år eller lengre. Av disse har 44 bodd her lengre enn 15 år. Denne situasjonen er uholdbar.

Forslaget skal debatteres i Stortinget 30. mars. Vi ber kort fortalt om at asylsøkere og statsløse skal få rettigheter på lik linje med andre som oppholder seg i Norge

Sammen har Rødt, SV, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Pasientfokus fremmet et forslag i Stortinget om en ny engangsløsning for lengeværende asylsøkere og statsløse. Forslaget skal debatteres i Stortinget 30. mars. Vi ber kort fortalt om at asylsøkere og statsløse skal få rettigheter på lik linje med andre som oppholder seg i Norge. Det være seg retten til arbeid, til helsehjelp og studierett. Vi ber om en evaluering av engangsløsningen av 2019 og at alle som har fått avslag skal få en ny vurdering av sin søknad. Det kan ikke være slik som Vårt Land i fjor høst kunne fortelle om, der en kvinne manglet 5 dager på samlet botid for å få opphold etter den gjeldende engangsløsningen. En annen mann hadde flyttet en bil som stod i veien for en brøytebil, men hadde ikke norsk sertifikat, og fikk derfor «noe på rullebladet» og ble utelatt fra engangsløsningen.

Det er synd at regjeringen, Høyre og FrP ikke virker villige til å se på løsninger for denne gruppen mennesker som befinner seg i en nærmest umulig situasjon

Bredt sammensatt

Vi som sammen har utarbeidet og fremmet dette forslaget representerer forskjellige partier på Stortinget, noe som er en styrke. Det er derimot synd at regjeringen, Høyre og FrP ikke virker villige til å se på løsninger for denne gruppen mennesker som befinner seg i en nærmest umulig situasjon. Vi trenger en mer rettferdig asyl- og innvandringspolitikk i Norge og våre forslag er viktige skritt på veien.

Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt

Irene Ojala, stortingsrepresentant for Pasientfokus

Grete Wold, stortingsrepresentant for SV

Dag-Inge Ulstein, stortingsrepresentant for KrF

Ingvild Wetrus Thorsvik, stortingsrepresentant for Venstre

Lan Marie Nguyen Berg, stortingsrepresentant for MDG

Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver, Noas

Tor Berger Jørgensen, mennesker i Limbo

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt