Verdidebatt

«Ordtaket om stein i glasshus er en høyst aktuell advarsel»

DEN NORSKE KIRKE: Det singler i glass når Sandaker-Nielsen tilkjenner seg selv evnen til å prøve andre menneskers hjerter og nyrer.

At ordtaket om å kaste stein mens man sitter i glasshus, er en høyst aktuell advarsel, fikk Vårt Lands lesere en påminnelse om 13. mars. Denne dagen hadde leder i Åpen folkekirke, Gard Sandaker-Nielsen en artikkel på trykk under overskriften «Hvordan behandle hverandre som kristne søsken når vi er uenige».

Han innleder artikkelen med å sitere Jesu ord om at hans disipler skal elske hverandre og til og med sine fiender, men veksler raskt til et personangrep på Liv Heidrun Skaar Heskestad, leder av Stavanger bispedømmeråd. Skaar Heskestad har uttalt at det konservative synet har fått trangere kår i Den norske kirke, og dette utsagnet faller Sandaker-Nielsen tungt for brystet. Han misliker tydeligvis at flertallet i Stavanger bispedømmeråd denne vinteren har benyttet høringen om adgang til å vektlegge samlivsform ved tilsetting i Den norske kirke til å gi en begrunnelse for sitt vedtak fra desember 2020 om å ta med i stillingsutlysninger en passus om at opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt ved tilsetting.

Jostein Ådna - Kirkemøtet 2021

En stygg anklage

Det singler i glass når Sandaker-Nielsen tilkjenner seg selv evnen til å prøve andre menneskers hjerter og nyrer og kaster følgende kampestein mot Skaar Heskestad: «Jeg undrer meg over om LHBT-symposiet som Den norske kirke arrangerte på Granavolden i april i fjor kan ha gjort noe som helst inntrykk på henne.» Å insinuere at Skaar Heskestad er et menneske uten evne til innlevelse og empati, er en stygg anklage. At Sandaker-Nielsens karakteristikk av Skaar Heskestad må bedømmes som et overtramp, slutter jeg meg til av hva han selv formulerer som en type lakmustest: «Hvordan kan vi som kristne være troverdige vitner, om vi ikke klarer å behandle hverandre skikkelig?»

Å insinuere at Skaar Heskestad er et menneske uten evne til innlevelse og empati, er en stygg anklage

I utakt med de unge

For alle som ble forferdet over Sandaker-Nielsens utfall mot Skaar Heskestad, fremstod det som en slags trøstens og barmhjertighetens ironi at Vårt Land i samme avis rapporterte om at unge deltakere på Åpen folkekirkes landsmøte 11. – 12. mars opplever debattklimaet i kirken som hardt. En av ungdommene uttalte at hun synes det er litt vanskelig å si høyt i Åpen folkekirke at en også må ta vare på dem med et mer konservativt syn. Man kan knapt si at leder Sandaker-Nielsen med sitt angrep på Skaar Heskestad imøtekommer de unges ønske. Forhåpentligvis klirrer det så høyt i knust glass at hans måte å føre kirkepolitisk debatt på skremmer både unge og gamle fra å følge hans eksempel.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt