Religion

– Det konservative synet har trangere kår

SAMLIVSFORM: Leder i Stavanger bispedømmeråd uttrykker støtte til Therese Egebakken, etter at hun hevder å ha blitt uthengt som homofob av bispedømmerådskollega Thor Magne Seland. Seland sier det aldri var hensikten.

Nestleder i Stavanger bispedømmeråd, Thor Magne Seland, publiserte fredag ettermiddag deler av en tekst Therese Egebakken hadde skrevet om hverdagsrasisme på egen facebook-side. Seland byttet ut ordet «rasisme» med «homofobi». Egebakken reagerte, og mente at Seland indirekte kaller henne homofob – noe Seland benekter.

Egebakken sitter i Stavanger bispedømmeråd sammen med Seland.

Innlegget hennes har høstet stort engasjement, og flere har uttrykt støtte til kirkepolitikeren. Blant annet skriver leder i Stavanger bispedømmeråd, Liv Heidrun Skaar Heskestad, dette i kommentarfeltet: «Varm støtte Therese. Dette er ikke greit.»

Mener det konservative har trangere kår

Vårt Land har spurt rådsleder Skaar Heskestad om hva hun tenker om at nestleder i bispedømmerådet, Seland, legger ut denne typen innlegg, og om det vil få konsekvenser for ham. Dette svarer hun ikke på, og skriver i en e-post til Vårt Land at hun ikke har noen videre kommentarer til Selands innlegg.

– Hvordan er samarbeidsklimaet i Stavanger bispedømmeråd?

– Samarbeidsklimaet i Stavanger bispedømmeråd har vært godt! Det har bølget litt noen ganger, men vi har til nå greid å bevare en god og respektfull tone, og det har vært viktig for oss, skriver Skaar Heskestad.

– Hva gjør dere for å ivareta folk med ulikt syn, for eksempel når det gjelder om prester kan være gift med en av samme kjønn?

– Stavanger bispedømmeråd respekterer at det er to ulike syn i kirken, og har ingen problemer med å ivareta det. Det som etter hvert har blitt tydeligere er at det konservative synet har trangere kår. For halvparten av bispedømmerådet er det viktig at denne gruppen ivaretas, skriver rådslederen.

– Kan du utdype hva du mener med at det konservative synet har trangere kår?

– Er det nødvendig å utdype? Hvis jeg må, er det nok å peke på tilsetting av biskoper. På tross av at kirken skal gjenspeile hele kirkelandskapet, er det lenge siden det ble tilsatt en konservativ biskop.

På tross av at kirken skal gjenspeile hele kirkelandskapet, er det lenge siden det ble tilsatt en konservativ biskop

—  Liv Heidrun Skaar Heskestad, leder i Stavanger bispedømmeråd

– Alle prester kan søke

Hun presiserer at hvilken som helst prest er velkommen til å søke i Stavanger.

– Ved tilsetting vil det uansett være en grundig vurdering av hvilke kvalifikasjoner som trengs av presten for å kunne tjene en menighet best mulig. Å tilsette en homofilt samlevende prest i en konservativ menighet tror ikke jeg er godt for noen av dem, skriver Skaar Heskestad i e-posten til Vårt Land.

Den norske kirke gir rom for to syn på samlivet – både de som mener at ekteskapet er mellom en mann og kvinne, og de som mener ekteskapet også er for to av samme kjønn.

Egebakken tilhører fløyen som mener ekteskapet er mellom en mann og en kvinne. Hun er leder i Frimodig kirke ung, samt medlem i Stavanger bispedømmeråd og i Kirkerådet. Thor Magne Seland er medlem i Åpen folkekirke.

– Jeg likte innlegget fordi jeg var enig

Nestleder i Kirkerådet og leder i Borg bispedømmeråd, Karin-Elin Berg, er blant dem som likte innlegget som Thor Magne Seland postet på Facebook.

Du trykket «liker» på Facebook-innlegget til Thor Magne Seland. Hvorfor gjorde du det?

– Jeg likte innlegget fordi jeg var enig i innholdet. Man scroller nedover på Facebook, ser et innlegg, liker det, og trykker «liker». Det var mye av det han skrev som jeg står for også, så det var ikke mer i det enn akkurat det, sier Berg til Vårt Land.

Therese Egebakken kritiserer, både i eget Facebook-innlegg og i en tekstmelding til Vårt Land, at nestlederen liker Facebook-innlegget til Seland. Egebakken mener at Seland der indirekte kaller henne homofob, noe han ikke er enig i.

Hva tenker du om at du, som nestleder i Kirkerådet, liker innlegget?

Karin-Elin Berg, leder i Borg bispedømmeråd

– Jeg må bare fortsette å si at jeg likte innlegget fordi jeg var enig i innholdet. Jeg har ikke lagt noen vurdering av noen andre personer i det «liker»-trykket.

Jeg har ikke lagt noen vurdering av noen andre personer i det «liker»-trykket

—  Karin-Elin Berg, nestleder i Kirkerådet

Hvordan oppfatter du at samarbeidsklimaet er i Stavanger bispedømmeråd?

– Man ser jo at det flere ganger har vært veldig jevne voteringer om betente temaer, at rådet er delt på midten. Det fremstår i media som at debattklimaet er ganske spisst.

Det har ikke lyktes Vårt Land å komme i kontakt med leder for Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

---

Bispedømmeråd og Kirkerådet

  • Bispedømmerådet skal ha fokus på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene. Rådet skal fremme samarbeidet mellom menighetsrådene og andre lokale arbeidsgrupper innen bispedømmet. Det er elleve bispedømmeråd i Den norske kirke.
  • Kirkemøtet er det øverste demokratisk valgte organet i Den norske kirke, og består av medlemmene i landets bispedømmeråd.
  • Kirkerådet forbereder saker som skal behandles av Kirkemøtet, iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtets samlinger. Kirkerådet har 17 medlemmer; elleve leke medlemmer, hvorav én lek kirkelig tilsatt, og fire prester. Bispemøtets preses/ledende biskop er også medlem.

Kilde: Den norske kirke

---


Korte svar fra biskopen

Stavanger-biskop Anne Lise Aadnøy ønsker ikke å intervjues av Vårt Land, men svarer på skriftlige spørsmål fra avisen.

– Er du enig i at det konservative synet har trangere kår? På hvilken måte stemmer det, eller stemmer det ikke?

Jeg hører at det er flere som opplever det slik.

– Hvordan er samarbeidsklimaet i Stavanger bispedømmeråd?

– Jeg syns vi stort sett samarbeider godt.

På spørsmål om hva hun mener om at Seland delte fra Egebakkens innlegg på den måten han gjorde, svarer biskopen at det har hun ikke tenkt å mene noe om.

– Hvordan er det for deg som biskop at bispedømmerådet lander på at de vil beholde muligheten til å vurdere samlivsform hos prester som søker jobb?

– Det er kjent at jeg ikke ønsker denne setningen i utlysninger.

Det er kjent at jeg ikke ønsker denne setningen i utlysninger

—  Anne Lise Aadnøy, biskop i Stavanger

Delt bispedømmeråd

Tidligere var det ikke uvanlig at stillingsutlysninger for prester klargjorde at samlivsform kunne vektlegges i ansettelsen.

Nå har de fleste bispedømmer fjernet denne formuleringen.

Stavanger bispedømme er det eneste bispedømmet i Den norske kirke som fremdeles åpner for å vektlegge samlivsform ved ansettelse av prester. Det betyr eksempelvis at de kan la være å ansette noen basert på at vedkommende er gift med en person av samme kjønn.

Åpen folkekirke ønsker å fjerne denne muligheten for alle bispedømmer i Den norske kirke, og har fremmet sak om dette til Kirkemøtet 2023. Saken har vært på høring i alle bispedømmene.

Voteringen over saken i Stavanger bispedømmeråd delte rådet på midten: 5-5, meldte Vårt Land tidligere denne måneden.

Dermed var det rådsleder Liv Heidrun Skaar Heskestads dobbeltstemme som tippet vektskålen – i favør av at saken ikke bør behandles på Kirkemøtet. Vedtaket gikk på tvers av biskop Anne Lise Ådnøy ønske.

---

Ansettelser av prester i Dnk

  • Det er bispedømmerådene i Den norske kirke som ansetter prester, mens fellesrådene ansetter andre kirkelige ansatte, som kateketer, diakoner og trosopplærere.
  • Som det eneste av 11 bispedømmeråd, har Stavanger fremdeles mulighet til å vektlegge samlivsform ved ansettelser i bispedømmet. Det betyr eksempelvis at de kan unngå å ansette noen basert på at vedkommende lever i et homofilt samliv.
  • Åpen folkekirke ønsker å fjerne denne muligheten for hele Den norske kirke, og har fremmet sak om dette til Kirkemøtet 2023.
  • Saken er ute på høring i alle bispedømmene.

---

Les mer om mer disse temaene:

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Tove Bø

Tove Bø

Tove Bø er vaktsjef i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion