Verdidebatt

Gelius bør ikke bagatellisere Bibelens potensial for å legitimere vold

RELIGIONSKRITIKK: Religiøst legitimert har vold vært en del av kristenhetens historie, og Putins krig i Ukraina får den dag i dag støtte av presteskapet i den ortodokse kirke. To av tre terrorister i nylig tid her i Norge, har hatt en kristen motivasjon.

Prest og forfatter Einar Gelius advarer mot å bagatellisere bort de problematiske sidene ved islam i Vårt Land 4. februar og henviser til muslimenes massakre av den jødiske stammen Banu Qurayzah under Muhammeds ledelse.

Komponisten Lasse Thoresen, her i arkivbilde, er nominert til Musikkforleggerprisen i klassen for årets opphaver i klassisk/samtidsmusikkategorien. Foto: Gitte Johannessen / NTB

Utelater bakgrunn

Gelius unnlater å fortelle bakgrunnen for denne (se Halvor Tjønn: Muhammed, slik samtiden så ham): Den jødiske stammen hadde inngått en pakt med Muhammeds fiender om å angripe hans styrker bakfra dersom fienden fra Mekka fikk overtaket. Da slaget var vunnet etter flere måneders beleiring, ble straffen for jødene avsagt. Denne var identisk med den straff Toraen foreskriver erobrede folk som ikke underkaster seg (5. Mosebok, 20:13-14): Alle kjønnsmodne menn skal drepes og kvinner og barn skal tas som slaver.

Man kunne vente at en prest som Gelius kjente til hvordan også Bibelen kan legitimere bruk av vold. Skjønt Den norske kirke neppe ønsker å gjenopplive det nevnte bibelsitatet, har religiøst legitimert vold vært en del av kristenhetens historie, og Putins krig i Ukraina får den dag i dag støtte av presteskapet i den ortodokse kirke. To av tre terrorister i nylig tid her i Norge, har hatt en kristen motivasjon.

Man kunne vente at en prest som Gelius kjente til hvordan også Bibelen kan legitimere bruk av vold

Bagatelliserer voldspotensial

Ved ensidig å peke på voldspotensialet i islam bagatelliserer Gelius voldspotensialet i sin egen hellige skrift. Kanskje kunne han heller sette et forbilde for andre teologer, også muslimske, for hvordan man kan erklære for døde og maktesløse de inhumane lover som ifølge Bibelen ble gitt guddommelig autoritet?

Selv tror jeg at Gud gjennom sine ulike åpenbaringer fastsetter moralkoder som former sivilisasjoner, men at disse har en begrenset gyldighet i historisk tid. Som tilhenger av Bahá'í-religionen er jeg sikker på at Gud har erklært den nevnte krigsloven for død og maktesløs gjennom en åpenbaring som gjelder for vår tid.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt