Verdidebatt

Nå har også jorden sviktet

JORDSKJELV: Det er ekstremt viktig for den humanitære innsatsen at vi går foran og viser vilje til å tilrettelegge for en hurtig og effektiv humanitære hjelpeinnsats i Syria.

Titusenvis av mennesker kan være døde i Syria og Tyrkia, mange er allerede bekreftet omkommet, og mange er fortsatt savnet. WHO har anslått at det kan være opptil 20.000 døde. Dette rammer allerede svært utsatte mennesker så utrolig brutalt og hardt.

Lidelsene er grusomme for menneskene i Syria nå, men det har de vært lenge. Jeg så en tegnet stripe som beskriver den syriske virkeligheten. Den viser en himmel fylt av bomber, havet og jorden som syrerne nå er blitt sviktet av. Fra himmelen har det regnet bomber i over et tiår. Ferden over havet er heller ikke trygt for de mange som flykter med båt mot Europa, tusenvis har druknet i den farefulle ferden.

Nestleder Dag-Inge Ulstein (KrF) mener det er viktig at vi bidrar til mer klimafinansiering utenlands. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det siste bildet viser at nå har også jorden sviktet våre syriske medmennesker med det voldsomme skjelvet.

Stillheten er det verste

Hjelpearbeiderne sier stillheten er det verste, tidspunktene når ropene om hjelp stilner og det eneste en hører er familiene som gråter og ber for sine. Mødre som i sin fortvilelse gråter og ber hjelpemannskapene lete i ruinene av sitt hjem, og hjelpemannskaper som må si nei fordi det ikke lenger høres rop fra hennes ødelagte hjem. Det er ikke til å forstå hvor krevende det er for alle de som er flyktninger i Syria og Tyrkia.

Hjelpearbeiderne sier stillheten er det verste, tidspunktene når ropene om hjelp stilner og det eneste en hører er familiene som gråter og ber for sine

FN forteller at det er krevende å få frem hjelpen til Syria. Hjelpen på tvers av grensene er i stillstand, det betyr fortsatt mangel på mat, medisiner og andre basisvarer for millioner av syrere.

Hjelp og sanksjoner

Verdenssamfunnet har lenge sanksjonert regimet i Syria hardt, det mener jeg fortsatt er riktig, samtidig må Norge og andre viktige land handler raskt slik at vi kan redde flest mulig av de rammede. Det er ekstremt viktig for den humanitære innsatsen at vi går foran og viser vilje til å tilrettelegge for en hurtig og effektiv humanitære hjelpeinnsats i Syria.

Nødhjelpsarbeidet i et krigsødelagt Syria er svært krevende, og himmelen, havet og jorden har sviktet det syriske folk – Norge skal ikke stå blant de som sviktet.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt