Verdidebatt

Vi spanderer en abort på deg!

USA: I møte med mer restriktive abortlover, vil amerikanske selskaper dekke utgiftene for ansatte som må reise for å ta abort. Det viser et arbeidsliv som ikke tar kvinner på alvor, men kun tilbyr enkle og billige løsninger.

Den føderale retten til abort ble 24. juni 2022 tilsidesatt av amerikansk høyesterett. Dette førte til et skred av pressemeldinger fra amerikanske selskaper som til sammen ansetter millioner av mennesker. De ønsker å ta ansvar, og vil dekke utgifter knyttet til abortreiser. Deriblant Disney, PayPal, Paramount, Mastercard, CNN og Tesla.

Der abortlovgivningen er restriktiv, blir det nødvendig for kvinner å reise til andre stater for å gjennomføre inngrepet. Flybilletter, hotellrom, måltider og bussturer er utgifter som vil dekkes.

Støtte til abortreiser skal i denne sammenheng fremstå som et positivt og kvinnevennlig bidrag, men det er et paradoks at amerikanske multinasjonale konserner i liten grad prioriterer den gravide kvinnen

Menneskeverd er en aktør som ønsker at kvinner skal ha en mulighet og rett til å velge å føde sine barn, uavhengig av omstendigheter. Flere kritiske spørsmål melder seg som en følge av måten denne saken tilsynelatende skal bli løst på.

Det har en langt høyere kostnad å gi støtte igjennom et svangerskap, sørge for betalt permisjon og tilretteleggelse for ansatte med barn enn å betale for en abortreise

Støtte til abortreiser skal i denne sammenheng fremstå som et positivt og kvinnevennlig bidrag, men det er et paradoks at amerikanske multinasjonale konserner i liten grad prioriterer den gravide kvinnen. Selskapenes villighet til å bidra med å «sikre amerikanske kvinners reproduktive rettigheter» er langt fra tilstrekkelige. Amerikanske kvinner trenger å få styrket sine reproduktive rettigheter, men det er andre områder som står foran i køen og skriker etter oppgradering. Dette er ordninger som har vært etterspurt i flere tiår, og som vi her i Norge tar som en selvfølge. Det har en langt høyere kostnad å gi støtte igjennom et svangerskap, sørge for betalt permisjon og tilretteleggelse for ansatte med barn enn å betale for en abortreise.

Tenk om selskapene istedenfor hadde gått ut med denne beskjeden: «Vi har ansatte i 50 delstater og vi ønsker å sikre at hver eneste ansatt får tilstrekkelig og god helsehjelp. I tillegg ønsker vi å sikre at alle kvinnelige ansatte blir ivaretatt igjennom et eventuelt svangerskap og familieforøkelse. Vi garanterer videre at arbeidets karakter skal tilpasses den gravides situasjon og at et svangerskap i seg selv ikke skal påvirke arbeidsforholdet.»

Et utilstrekkelig lovverk

USA er et av få rike land i verden uten noen form for garantert betalt foreldrepermisjon på nasjonalt nivå. Ni stater og District of Colombia garanterer en kort betalt permisjon på delstatsnivå, men føderale lover gir kun seks uker ubetalt permisjon, og ikke alle ansatte kvalifiserer automatisk for dette.

Mange selskaper tilbyr noen uker permisjon i forbindelse med fødsel, men antall uker, og om disse er betalt, varierer. Dette er ikke tilstrekkelig, og det er helt klart et behov for et føderalt lovverk som sikrer gravides rettigheter og arbeidsforhold.

Gravide arbeidstakere melder om total mangel på fleksibilitet fra arbeidsgiver, respektløs og noen ganger trakasserende behandling i forbindelse med graviditet, og at fargede mødre møter mer trakassering enn hvite

Forskning viser at gravide ansatte i alle sektorer kan oppleve at arbeidsgiver motsetter seg nødvendige justeringer for at den ansatte kan fortsette å jobbe. Det gjelder tilpassede pauser, endring av timeplaner, og omfordeling av helsefarlige arbeidsoppgaver. I mange tilfeller mister man forfremmelser, i noen tilfeller mister man jobben. Dette kan føre til en økonomisk katastrofe og/eller helseutfordringer for den gravide.

Et gravid-fiendtlig arbeidsliv

Det er publisert mange studier som viser hvor vanskelig det kan være å være gravid arbeidstaker i USA. I en studie fra 2011 kommer det frem at lavtlønnede arbeidstakere opplever en ekstrem fiendtlighet i arbeidssituasjonen når de meddeler at de er gravide. Arbeidstakere melder om at de sparkes umiddelbart etter avgitt graviditetsbudskap, gravide nektes å klatre på karrierestigen og arbeidsgivere motsetter seg å gjøre selv små, lite kostbare endringer for å tilpasse arbeidet til den gravide.

Gravide arbeidstakere melder om total mangel på fleksibilitet fra arbeidsgiver, respektløs og noen ganger trakasserende behandling i forbindelse med graviditet, og at fargede mødre møter mer trakassering enn hvite. Dette er bare noen av de graverende funnene som er gjort i undersøkelser i lavtlønnede yrker. Må gravide kvinner virkelig velge mellom et sunt svangerskap og en jobb?

Kan man egentlig kalle det styrking av reproduktive rettigheter når den eneste løsningen som blir presentert er midler til en abort? Media har hyllet dette initiativet, men denne saken er et eksempel på at kvinner ikke blir tatt på alvor, men blir tilbudt enkle og billige løsninger.

Selskapene fremstår som feminister, men det ligger helt klart en økonomisk interesse bak tiltaket. Det er en underkjennelse av valget en gravid kvinne står i.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt