Verdidebatt

NMS beklager bruddet med Reichelt

NMS: Karl Ludvig Reichelt var en framsynt misjonær og teolog. NMS har lært mye av ham.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

I 1922 ble det brudd mellom NMS (Det Norske Misjonsselskap) og Kina-misjonær Karl Ludvig Reichelt. Som generalsekretær i NMS vil jeg si at det ikke hadde blitt et slikt brudd i dag.

Det er ingen tvil om at Reichelt var forut for sin tid i møte med andre religioner. For mange i NMS i dag er Karl Ludvig Reichelt mest kjent for misjonssalmen «Din rikssak Jesus være skal». Dette er en salme som synges når NMS-folk samles til møter og foreningstreff. Reichelt-salmen er i dag selve «NMS-salmen».

Mye av det som Karl Ludvig Reichelt stod for og forfektet, preger i dag måten NMS i dag arbeider og tenker

NMS er stolt av at Reichelt var både misjonsstudent og misjonær tilknyttet NMS de første årene.

Helge S. Gaard, generalsekretær i NMS (Det Norske Misjonsselskap)

Hans tanker preger dagens NMS

I forbindelse med at professor Notto R. Thelle har skrevet en biografi om Reichelt, er det nok en gang naturlig for NMS å ta opp vår holdning til det som ble gjort på 1920-tallet. Vår konklusjon: Mye av det som Karl Ludvig Reichelt stod for og forfektet, preger i dag måten NMS i dag arbeider og tenker. Han gikk inn i den lokale kulturen i Kina, han knyttet tett kontakt med buddhistiske munker og hadde forståelse for deres religion og religiøse praksis. Denne arbeidsformen var fremmed, skremmende og feilaktig for den tids NMS-ledelse, noe som altså førte til et brudd mellom organisasjonen og ham.

Havnet i betent strid

I tillegg havnet Reichelt midt i en kirkepolitisk situasjon i Norge. Han oppholdt seg da i Kina, og forstod kanskje ikke dybden i det som foregikk i hjemlandet. Striden på 1920-tallet var så heftig at misjonsorganisasjonene og den konservative delen av kirken brøt all kontakt med liberale teologer - det såkalte Calmeyer-vedtaket. Reichelt hadde liberale venner som han ikke ville bryte med. Det satte ham i en utfordrende posisjon.

Notto R. Thelle viser i sin bok at Reichelt ikke var noen typisk liberal teolog, men at han hadde et så nært forhold til fremtredende liberale teologer at NMS-ledelsen reagerte.

I dag vil jeg håpe at vi hadde sett på Reichelt som en foregangsmann som vi ønsket å lære av

Nå er det gått 100 år siden bruddet mellom Reichelt og NMS. Mye vann har rent ut i havet i løpet av disse årene. NMS har drevet misjon i hele verden. Som organisasjon har NMS lært mye siden 1922. NMS har tatt i bruk mye av den tilnærming til lokal kultur og religion som Reichelt praktiserte. Mange av NMS’ utsendinger, og mange av de prosjektene vi støtter, føyer seg inn i den misjonsforståelsen som Reichelt kom fram til.

Mye har endret seg

I dag vil jeg håpe at vi hadde sett på Reichelt som en foregangsmann som vi ønsket å lære av. Samtidig som vi erkjenner at vi tenker annerledes i dag enn det NMS-lederne gjorde rundt 1920, så har mye endret seg på disse årene. Ikke minst gjelder det «Calmeyer-linja» – å ta avstand fra de en ikke var enige med.

Det er spesielt at den norske kirkepolitiske striden påvirket strategiske avgjørelser for misjonsarbeidet i Kina. Kanskje var bruddet mellom NMS og Reichelt nødvendig på denne bakgrunn.

Men dagens misjonsfolk er klar over den historiske sammenhengen vi står i, en sammenheng som også inkluderer Reichelts misjonstenkning. I salmen «Din rikssak, Jesus, være skal», som Reichelt skrev ti år før bruddet med NMS, heter det blant annet: «Lære meg å skue med ditt blikk, hvert folk som liv og grenser fikk.». Denne bønnen ba Karl Ludvig Reichelt i 1912, og denne bønnen ber vi i NMS i dag.

Karl Ludvig Reichelt var en framsynt misjonær og teolog. NMS har lært mye av ham. NMS hadde ikke brutt med ham og hans misjonsprosjekt i 2022.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt