Verdidebatt

KrFU kan fortsatt være motstemmen i abortspørsmålet

ABORT: Når Bjuland sammenlikner med Polen, gjør han det altfor enkelt for seg selv. I spørsmålet om utforming av abortloven er det ikke kun to alternativer. Man må ikke velge mellom fri abort og totalforbud.

I et intervju med VG oppfordrer KrFU-leder Hadle Bjuland sitt eget parti til å akseptere dagens abortlov.

Det er ingen tvil om at abortsaken de siste årene har vært en kattepine for KrF og for ungdomspartiet. På den ene siden ønsker sentrale ledere å holde fast på ideen om menneskeverdets ukrenkelighet fra start til slutt. På den andre siden har partiet fått mye kritikk dels for sitt verdisyn og dels for at det har forsøkt å unngå å forklare sine standpunkter når det har blitt spurt. Ikke minst har ungdomspartiets representanter måttet svare for seg i debatter. Det er dette som er bakgrunnen for KrFU-lederens snuoperasjon.

Høring om ny bioteknologilov. Stortinget. MENNESKEVERD
Maria Selbekk, kommunikasjonsrådgiver.

40 års argumentasjon

Men i stedet for å trekke den konklusjon at partiet må tydeliggjøre sine standpunkter og konkretisere sitt verdigrunnlag, så foreslår nå lederen for KrFU å sette strek over 40 års argumentasjon om at fosteret er et menneske og har del i menneskeverdet.

Morten Dahle Stærk - Menneskeverd.

Det vil si, Bjuland mener fremdeles dette prinsipielt, men han trekker likevel konsekvensen at fosteret skal være rettsløst i sin mest sårbare fase. Dette gjør at forslaget fremstår lite konsistent. På den ene siden tilkjennes fosteret fullt menneskeverd. På den andre siden tar vi bort det samme menneskeverdet ved å fjerne retten til å bli hørt, retten til en stemme.

Fosteret har blitt mer menneskelig

Forslaget kunne kanskje hatt en viss klangbunn om fosteret hadde blitt mindre menneskelig for oss de siste tiårene, men utviklingen har gått helt motsatt. Selv tilhengere av fri abort til uke 22 snakker om at fosteret har visse rettigheter. Gravide kan følge fosterets utvikling på telefonen eller se at fosterets hjerte allerede har slått i flere uker på tidlig ultralyd i uke 11.

Det er ingen lenger som snakker om celleklumper, som vi gjorde på 70-tallet. Erkjennelsen av at fosteret er et lite menneske, er en av de største endringene som har skjedd i synet på mennesket gjennom disse årene.

I spørsmålet om utforming av abortloven er det ikke kun to alternativer. Man må ikke velge mellom fri abort og totalforbud

I denne situasjonen er det svært modig av et lite politisk parti å være motstemme. Stemmen som hevder at menneskeverdet ikke kan reduseres på grunnlag av egenskaper. Stemmen som tar konsekvensen av sitt prinsipielle syn på fosteret som et menneske. Ikke fordi det er enkelt eller fordi det har et fullkomment alternativ til dagens lov, men fordi alternativet er en rettstilstand hvor en av to parter ikke høres. Og hvor det mest forsvarsløse livet ikke har noe vern i et spørsmål som avgjør dets skjebne.

Det finnes bedre alternativer til dagens abortlov

Når Bjuland sammenlikner dette med Polen, gjør han det altfor enkelt for seg selv. I spørsmålet om utforming av abortloven er det ikke kun to alternativer. Man må ikke velge mellom fri abort og totalforbud. Partiet kan med hevet hode løfte frem at det finnes bedre alternativer til dagens abortlov hvor fosteret har et sterkere rettsvern.

Et slikt skritt kan være å foreslå en noe lavere abortgrense enn i dag. Da ville ungdomspartiet få en talerstol til å begrunne hvorfor fosteret er et menneske og skal gis et rettsvern. Det er fullt mulig å sammenholde et prinsipielt syn på menneskets verdi i de første ukene samtidig som man styrker rettsvernet både til kvinnen og barnet. Dessverre er ikke KrFU-lederens forslag et bidrag til dette.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt