Verdidebatt

Ekskluderende TV-gudstjeneste

SVAKSYNTE: NRK bør tilby synstolking slik at mennesker med nedsatt syn får mulighet til å ta del i gudstjenestefellesskapet på TV-skjermen.

Øyvind Woie, TV-gudstjeneste, debatt

Det er mange hjerter som gleder seg over at NRK skal sende TV-gudstjenester. Ifølge statistikken lever 15 prosent av medlemmene i kristne trossamfunn med en funksjonsnedsettelse. At det finnes nærmere 700.000 funksjonshemmede kirkemedlemmer er ikke lett å tro, når man skuer ut over menigheten en søndag formiddag eller sjekker hvordan denne minoriteten er representert i det kirke- og kristelig demokrati.

Vi tror at tros-hjertene hoppet litt ekstra hos en god del kirkemedlemmer med funksjonsnedsettelser. For dette er gode nyheter når du ikke kommer deg til kirke uten ledsager eller manglende kirkeskyss, dårlig tilrettelegging og manglende universell utforming. Så kan du likevel ta del i gudstjenestefellesskapet gjennom et skjermfellesskap!

Underlig av NRK

At NRK presiserer at gudstjenestene skal tekstes nesten er litt underlig. Det fremstår nesten som om statskanalen gjør en spesiell gest overfor hørselshemmede, slik at de kan følge med. Teksting er en selvfølge i 2022, dessuten burde vel også overføringene være tegnspråktolket for døve?

Det visuelle gir innsyn og styrker deltakelsen i gudstjenestefellesskapet

—  Øyvind Woie

TV-gudstjeneste er svært visuelt. Gjennom skjermbildet får vi et dykk inn kirkerommets arkitektur, kunst, farger, symbolikk – vi får se menighetsmedlemmene, sangere, prest/forkynner, liturgiske farger osv. Det visuelle gir innsyn og styrker deltakelsen i gudstjenestefellesskapet.

Vi lurer på hva sogneprest Per Kristian Bandlien i Jessheim kirke ville sagt dersom TV-gudstjenesten fra hans menighet skulle bli overført med svart skjerm, og seerne bare fikk høre lyden av det praktfulle Weimbs orgelet uten å se en eneste av de 1100 pipene eller det spektakulære altersmykket av Eimund og Vebjørn Sand?

Bør tilby synstolking

Ved å tilby synstolking, en enkel teknikk NRK allerede er foregangskanal på, ville mennesker med nedsatt syn fått mulighet til å få kompensert noe for de 80 prosentene av sanseinntrykk, som vi som ser får via øynene. Det vil gi en dypere, mer delaktig og likestilt opplevelse av gudstjeneste- og trosfellesskapet. Mer enn 200.000 kirkemedlemmer lever med synsutfordringer, og tallet er økende i takt med økt alder.

I 2020 presiserte Medietilsynet at NRK har «et særlig ansvar for å sikre at allmennkringkastingstilbudet skal være tilgjengelig for alle». I NRK plakaten er det også satt krav til NRK om å ta hensyn til mennesker med funksjonsnedsettelser ved utformingen av tilbudet sitt. I 2022 holder det dessverre ikke med teksting dersom NRK skal etterleve sine egne krav til universell utforming.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt