Verdidebatt

Farlig rusromantikk fra Venstre

HASJ: Abid Raja bør tenke seg om hvilke signaler han sender unge, og rusavhengige, når han gjør det til riksmediesak at han vil ta seg en joint.

Vi er midt i det store comebacket etter covid; festivalsommeren. Venstres rusromantisering kan bidra til at flere unge tar valg som kan få store konsekvenser for dem. For narkotiske rusmidler er fortsatt farlig, selv om Venstres nestleder vil ta seg en joint og deres ungdomsparti prøver å appellere til ungdom med at man må «Legalize it».

Farlig rusromantikk fra Venstre, skriver Andrine Seppola, fungerende leder i Senterungdommen (til venstre) og Dorthea Elverum, organisatorisk nestleder i Senterungdommen

Veien fra en joint til avhengighet er kort. Det er få rusavhengige som har startet rett på heroin, og når man prøver ut cannabis, er det få som tenker at en joint kan ødelegge liv. Det er ufattelig mange som har fått livet sitt ødelagt av narkotika. Da blir det uansvarlig å ufarliggjøre narkotika og cannabis, og helt absurd at en tidligere statsråd og nåværende stortingsrepresentant skal stå i bresjen for dette.

På villspor

Rusdebatten er for tiden på villspor. De fleste partier på Stortinget mener i dag at tunge rusmisbrukere skal få hjelp i helsevesenet fremfor straff, også vi i Senterungdommen. Er du rusavhengig, skal du hjelpes – uansett om du er avhengig av lovlige eller ulovlige rusmidler.

20 prosent av den norske befolkningen prøver cannabis. Da er det også 80 prosent som ikke gjør det

Nylig skrev Framtida.no om at ungdommer i Portugal mener det har blitt altfor lett å få tak i rusmidler etter avkriminaliseringa i 2001. Portugal blir ofte brukt som eksempel når noen skal prøve å argumentere for at en generell avkriminalisering er positivt, men nå sier til og med portugisisk ungdom at det har gått for langt.

De sier blant annet at «Avkriminalisering er dårlig for samfunnet. Fordi f.eks. en person som aldri har prøvd noe, tenker «Avkriminalisert? Hvorfor ikke prøve?» og «Avkriminaliseringa har kanskje hjulpet noen, men det er en lav prosent i det store bildet. Regjeringa ser ikke alle som faktisk trenger hjelp (…)».

For vi må huske hvem vi tar rusdebatten for. Det er ikke en liberaliseringssak for ungdom, det handler om å hjelpe de som har fått livene sine rasert av rusen.

En person som aldri har prøvd noe, tenker «Avkriminalisert? Hvorfor ikke prøve?»

De fleste prøver ikke

Ungdom er en utsatt gruppe som er sårbar for å bli avhengig, både av lovlige og ulovlige rusmidler. Statistikken viser, som flere i den pågående debatten er inne på, at 20 prosent av den norske befolkning en eller annen gang i løpet av livet prøver cannabis. Da er det også 80 prosent som ikke gjør det. Med andre ord – de aller fleste prøver ikke narkotika, men det må være en politisk målsetting at enda færre burde bruke og være avhengige av narkotiske rusmidler i fremtiden.

Venstre fremstiller saken som om legalisering og avkriminalisering vil føre til at flere får hjelp. Dette stemmer ikke. Et sterkere helsevesen, bedre psykisk helsevern, styrking av legemiddelassistert behandling og mer, er tiltak som faktisk hjelper de som sliter. Senterungdommen mener at forebygging alltid vil være bedre enn å reparere.

Polariserende

Vi skylder alle som sliter, alle vi har mistet, og alle etterlatte en saklig debatt, og Venstres rusromantisering bidrar til alt annet enn det. Det er på tide å møte rusavhengige med hjelp, men på veien mot målet må også politikere tenke over hvordan man diskuterer vanskelige saker. Det er mye mulig Abid Raja synes dette var et artig sommerutspill, eller at han faktisk vil ta seg en joint, men det hjelper ikke de som sliter og deres pårørende. Rajas ord er stigmatiserende og polariserende, og en skulle trodd at en tidligere statsråd, som så mange ser på som et forbilde, hadde valgt sine ord med litt mer omhu.

I sine utspill har Abid Raja snakket om hvilket samfunn vi ønsker oss. Senterungdommen arbeider for et samfunn med mindre rus, og da er det å ta til orde for legalisering av narkotiske midler et farlig skritt i feil retning.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt