Verdidebatt

Skammelig angrep på bistandsorganisasjoner

BISTAND: Finansministeren tyr til et frontalangrep på en «bistandslobby» isteden for å ta et oppgjør med Sps eget oljesamrøre

I et intervju med Vårt land 5. juli leser vi om Vedums generaloppgjør med kritikken mot kutt i bistanden. Det kunne ha vært en forklaring på hvilke vurderinger som lå til grunn for at Norge, som ligger an til å tjene opptil 1.750 milliarder grunnet de høye olje og gassprisene, lar verdens fattigste ta Ukraina-regninga. Isteden benytter finansministeren muligheten til å mistenkeliggjøre norske bistandsorganisasjoner. De humanitære organisasjonene er de som har rettet hardest kritikk mot regjeringens kutt i bistandsbudsjettet, og blir nå myntet som en slags «bistandslobby».

Bistandsorganisasjoner er som frivillige organisasjoner flest, de jobber for sine hjertesaker og fungerer som en bærebjelke i et sterkt og levende sivilsamfunn tuftet på solidaritet. Kutt i bistand påvirker ikke lommeboka til de som jobber der, men svekker organisasjonens evne til å lindre nød i en verden med et historisk høyt behov. Ved å mynte bistandsorganisasjoner, som de «som har det som fulltidsjobb» å kontakte medier og aviser når slikt skjer, prøver Vedum å så tvil om deres mandat til å være en stemme for de aller svakeste.

Oppgjøret med oljelobbyen

Finansministeren tyr til et frontalangrep på en «bistandslobby» isteden for å ta et oppgjør med Sps eget oljesamrøre med toppolitikere som innehar dobbeltroller som oljelobbyister. Oljeselskapet Okea, som Sp-nestleder Ola Borten Moe er medeier i, jobbet knallhardt for gunstige skattelettelser i den rause oljepakken under koronakrisen (DN). Etter at gavepakken til oljenæringen ble vedtatt ved hjelp av blant annet Senterpartiet, kunne Finansavisen melde at skatteendringene førte til at selskapet til Borten Moe lå an til en positiv likviditetseffekt på 60 millioner dollar for skatteåret 2020.

Det betimelige oppgjøret bør tas med den mektige oljelobbyen, som Sps nestleder er en del av, og ikke med et fellesskap av aktører som jobber for å sikre grunnleggende rettigheter og mattilgang til verdens mest sårbare mennesker.

Verdenssamfunnet står ovenfor enorme utfordringer og vi trenger en satsning på en bærekraftig bistandspolitikk

—  Nasrin Naimy

Vedum foreslår videre at bistandskutt til FN kan være sunt. Det er viktig å ha en bistandsmodell som er ressurseffektiv, og skaper sosial og miljømessig bærekraft. Et kutt på 58 millioner til Verdens Helseorganisasjon, som har vært det viktigste organet for pandemibekjempelse, er ikke et sunnhetstegn, men et sykdomstegn på en regjering som ikke forstår hvilke utfordringer verden står ovenfor.

Våre viktigste samarbeidspartnere

Vi har beveget oss fra Covid-19 til en sultkrise, drevet av pandemiens ettervirkninger, krig i Europa og klimaendringer. Verdenssamfunnet står ovenfor enorme utfordringer og vi trenger en satsning på en bærekraftig bistandspolitikk. Bistandsorganisasjonene er våre viktigste samarbeidspartnere for å skape utvikling som beskytter verdens mest sårbare mennesker og økosystemer. Slik unngår vi at millioner slipper å forlate sine hjem på grunn av krig og sultkatastrofer som forsterkes av klimaendringer.

Neste gavepakken bør være adressert til dem, og ikke til den mektige oljelobbyen som undergraver det grønne skiftet som er nødvendig for å beholde vårt livsgrunnlag.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt