Nyheter

Sp-Vedum tar generaloppgjør med kritikken av bistandskutt

BUDSJETTMILLIARDER: Trygve Slagsvold Vedum går kraftig ut mot kritikken av vårens bistandskutt. Han lar det også henge i lufta om Sp lar abort-utvalgets syn på selvbestemt grense ende som stortingsforslag fra regjeringen.

– Her hjemme er vi blitt en «andedam» om betydningen av hva Norge gjør på bistandsfeltet, sier Vedum.

Etter et halvår med storm om strømpriser, bensinpriser – og budsjettkutt – møter Vårt Land finansminister og Sp-leder Vedum. Bakenfor de store overskriftene utfordres Sp fremover også av en serie stridbare verdispørsmål. Hvor loser han Sp?

I dette intervjuet snakker Vedum om:

  • Sps bremserolle om abort – og syn på surrogati.
  • En presse som ikke «ville høre» om partiets brodd mot SV.
  • Sjansespillet da de skulle redde hverdagsfolk fra strømsjokk.

Bølger av kritikk. Nå fyrer han selv løs

På Vårt Lands siste gallup før ferien møtte Ap/Sp-regjeringen sjokktall: Høyre og Frp var nær rent flertall. Men ved et stort bord i et ærverdig rom i Finansdepartementet, er Vedum klar på at regjeringen får skapt politikk som fremover vil komme hverdagsfolk til gode. Og flertallet har de i tre sesjoner til.

– Vi har i praksis fått igjennom alt, sier han om mindretallsregjeringens første sesong.

Det siste var et revidert budsjett med uvanlig stor flytting av milliardbeløp. Finansministeren ble refset av SV og bistandsaktører for å kutte fire milliarder bistandskroner til fordel for flyktninghjelp her hjemme.

Nå fyrer Vedum selv løs mot kritikken:

«Kutt kan være litt sunt, også»

– Vi øker jo bistandsbudsjettet. Antall milliarder er i vårens reviderte budsjett klart større enn i fjor høst. Dette er blitt litt borte i vårens debatt, sier finansministeren.

At kuttene skapte forbauselse og kritikk utenfor Norge og internt i FN, er en versjon han ikke godtar.

– Kutt kan være litt sunt, også: Ved at FN-organisasjoner skjønner at også de må bruke penger best mulig. Vi er veldig for FN. Men det er jo viktig at vi også stiller kritiske spørsmål, slik at vi også hjelper folk og ikke bare byråkrati.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Om kritikere: «De har det som heltidsjobb»

Vedum vedgår at regjeringen kan lære litt av det som skjedde og kunne møtt enkelte bistandsposter med «mer smidighet» og dialog.

– Ble du overrasket over de sterke reaksjonene nasjonalt?

– Nei. For det er mange som har dette som heltidsjobb. Den er å kontakte aviser og medier når slikt skjer, svarer han og fortsetter:

– Mange av disse er flinke folk som har jobbet i partier tidligere. Derfor er de en mye sterkere gruppe enn mange andre som møter omprioriteringer.

---

Har budsjett-makten

  • Trygve Slagsvold Vedum (43) har ledet Senterpartiet siden 2014, da han etterfulgte Liv Signe Navarsete.
  • Ble innvalgt på Stortinget i 2005, 26 år gammel. Satt i Stoltenberg-regjeringen fra juni 2012 til september 2013.
  • Har siden 14. oktober i fjor vært landets finansminister. For Støre-regjeringen var det første sesong med makt da stortingssesjonen i juni var omme.

---

SV får ingen bistands-forsikringer

Budsjettpartner SV har alt advart regjeringen: Partiet vil ikke godta en reprise på bistandskuttene i høstens statsbudsjett.

Kan du berolige SV?

– Vi må jo lage budsjetter ut fra hvordan verden er. I alle år har man brukt deler av bistandsbudsjettet til flyktninger i eget land. Dette er jo godkjent bistand.

Men innser du at det sender et signal når Norge – ett av få land med én prosent av brutto nasjonalinntekt til bistand – begynner å kutte?

– Jeg tror vi overdriver de internasjonale reaksjonene, dersom vi ser lenger enn norsk offentlighets egen nesetipp. Spør man 10.000 på gata i London hva Norge gir i bistand, har ingen noen anelse. Som regjering må vi gjøre det vi synes er rett, uavhengig om vi får ros eller kritikk, svarer Vedum.

Pressen hadde en oppfatning om hva man selv mente var riktig om SV.

—  Trygve Slagsvold Vedum

Ett stikk til pressen

På Sps oppsummerende pressetreff trakk Vedum selv frem at dagens regjering fungerer best uten at SV deltar. Det var slik Sp ville ha det. Vedum undrer seg over at partiets avvisning av SV i regjering fortsatt møter spørsmål.

Ble Sps motstand oversett i valgkampen og da dere skulle forhandle regjering?

– Her vil jeg kritisere pressen: Den ville jo ikke høre. Pressen hadde en oppfatning om hva man selv mente var riktig om SV. Men det er ikke media som bestemmer dette.

Pressen overså altså Sps syn?

– Ja. Vi har sagt det samme i seks år. Jeg begynte jo å snakke om Ap og Sp som alternativ allerede i 2016. Det ble gjentatt hele tiden – også i respekt for at SV har et annet politisk ståsted.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Med SV innenfor: Konflikt, konflikt.

Ble det slik for å kunne bevare nye, blå velgere i Sp?

– Nei. Bare se på våren vi har bak oss: Nato-medlemskapet har vært et stort tema – innad i regjeringen har det ikke vært problemer om spørsmålet i det hele tatt. Våpenhjelp til Ukraina? Vi har sluppet store diskusjoner.

Med SV rundt bordet ville det derimot blitt masse konflikter og et bilde av bråk utad, mener Vedum:

– Først var SV mot å sende våpen til Ukraina. Så snudde de. Dernest ble det diskusjon om Nato-medlemskap. Og dette løser SV med en intern Nato-debatt helt frem til landsmøtet neste år. Hadde SV vært innenfor, ville all presseomtale handlet om konflikt i regjeringen. Det ville det også vært under vårens energikrise, der vi i stedet kunne si til operatører på sokkelen: Produser så mye dere vil.

Spør man 10.000 på gata i London hva Norge gir i bistand, har ingen noen anelse

—  Trygve Slagsvold Vedum

Utvalg med nøkkel om abortgrense. På Sps vakt

Parallelt med håndtering av krigsutbrudd og strømkrise har regjeringen også satt i gang sin egen prosess rundt dagens abortlov. Utvalget som skal gjennomgå sider ved loven er bedt om å utrede både dagens ordning med 12-ukers selvbestemt grense. Men også en utvidelse av grensen.

Sps eget stortingsprogram vil derimot beholde 12-ukers grense. Veteranen Liv Signe Navarsete sa før valget at det ville være «utenkelig» at Sp i en regjering ville liberalisere abortloven.

01.06.22 Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), helsepolitisk talsperson Hans Inge Myrvold (Sp) og helsepolitisk talsperson Cecilie Terese Myrseth (Ap)

Vedum: Sp sikrer at friere lov bremses

– Går ikke Sp på sin vakt nå lenger enn velgerne ble lovet?

– Hadde ikke Sp vært i regjering med mulighet til å påvirke saken, kunne utvidet abortgrense vært vedtatt allerede. Venstre fremmet i vår stortingsforslag om å vedta utvidet grense «over bordet». Det kunne fort blitt dynamikk i flere partier for å vedta en rask utvidelse, svarer han.

Nettopp i saker med tunge, etiske innslag mener Vedum det er svært nødvendig å få dempet konfliktnivået.

– At et utvalg nå arbeider, betyr at vi unngår abort som et kontinuerlig stridstema i perioden, påpeker han.

Hvor går grensen for Sp?

Men når utvalget er ferdig, kan et scenario være en todelt anbefaling: Både utvide grensen – og beholde abortgrensen.

– Kan Sp i regjering stå bak at et mulig todelt forslag oversendes Stortinget?

– Selv om regjeringen satte ned utvalget, er det ikke slik at vi automatisk er enige med hva det legger frem. Vi må jo ta stilling til det som kommer – og hva høringene sier.

– Kan det ende med en stortingssak – uten konklusjoner om grense?

– Det må vi komme tilbake til. Min ledetråd er en løsning med minst mulig konflikt.

At et utvalg nå arbeider, betyr at vi unngår abort som et kontinuerlig stridstema.

—  Trygve Slagsvold Vedum

Ber om «innestemme» om tredje kjønn

Regjeringen har også sørget for utredning om et tredje juridisk kjønn. Saken var ikke nevnt i Hurdalserklæringen. I Vedums eget parti er spørsmålet omstridt.

– Kan Sp godta at regjeringen kommer med forslag om et tredje juridisk kjønn?

– Sp har behandlet temaet på landsmøter, vi har ikke programfestet dette og det er ikke noen kampsak for oss. Også denne debatten bør føres med innestemme, svarer Sp-lederen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Barn fra surrogati «like fantastiske uansett»

Familieminister Kjersti Toppe møtte bråk i offentligheten da hun nylig gikk ut med sitt primærsyn om å forby surrogati.

– Hva forteller den støyen hun møtte?

– At denne debatten er betent. Det er en rekke etiske dilemmaer knyttet til surrogati. Men man bør kunne diskutere temaet uten at folk settes i bås. Saken er heller ikke svart/hvit i møte med enkeltpersonene, svarer Sp-lederen.

At bruk av surrogati skjer, selv om det er ulovlig, betegner han likevel som «en god balanse» i dagens samfunn. I pragmatiske ordelag sier Vedum:

– Noen ganger kan status quo være rett. Det hundre prosent rene og ranke standpunktet er ikke alltid det beste i møte med virkeligheten. Og alle barna som kommer fra surrogati, er like fantastiske uansett.

Det hundre prosent rene og ranke standpunktet er ikke alltid det beste i møtet med virkeligheten

—  Trygve Slagsvold Vedum

Ett år til drama. «Ordførerpartiet» i motvind

Om ett år står Sp foran kommunevalgkamp. Akkurat nå noterer Sp lave 7,2 prosent i gallupsnitt. Det er halvparten av resultatet «ordførerpartiet» jublet over for fire år siden.

– Jeg har drevet kommunevalgkamp der utgangspunktet bare var fem prosent i oppslutning, bemerker Vedum.

Kommentatorer flest forklarer Sps dramatiske nedgang med at Vedum og partiet boltret seg med løfter det var urealistisk å innfri. I tillegg har strømkrise og bensinpriskrise gitt partiet en smell.

Vedum mener forklaringen er større: En tilstand med mer usikkerhet blant folk – og en «slitenhet» i samfunnet etter koronatider, usikkerhet om energipriser og følgene av krigsutbrudd.

– Så er vi også den første regjeringen siden 2000-tallet som har måttet stramme inn på pengebruken, sier han.

«Egentlig en fantastisk situasjon»

Men for Norge er «noe svært godt akkurat nå»: Lav ledighet sammenlignet med andre land og rekord i antall mennesker i jobb.

– Det er egentlig en fantastisk situasjon, sier finansministeren.

– Er det store og viktige grep som ikke fullt ut er blitt sett av presse og velgere?

– Strømutgiftene ble ikke så høye for folk som avisoverskriftene spådde tidligere på året, svarer Vedum.

Forklaringen – den store pakken for strømstøtte – ble til under høyt trykk før årsskiftet. Det var «jobbing dag og natt». Der er Vedum en tanke stolt.

Avslører strømdrama – med stor usikkerhet

– Jeg tror aldri det er kommet en så stor ordning med utbetalinger til folk så raskt noen gang. Det var en politisk beslutning. Det er egentlig helt imot norsk «embetsmannskultur» - med utredninger og utvalg - å få til en ordning så fort.

Vedum skildrer et drama: Det var stor usikkerhet om milliarder og treffsikkerhet. Penger skulle jo gå til alle husstander. Han røper at det i praksis var et sjansespill.

– For en regjering var det en tøff beslutning å ta. For risikoen var jo at dette ikke funket. Men det gjorde det, heldigvis.


Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter