Verdidebatt

Valgfrihet topper Toppes moralisme

SURROGATI: Norge bør legalisere surrogati slik at alle har samme mulighet til å få barn.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) forteller i et intervju med NRK at hun ønsker et forbud mot å bruke surrogatmor i utlandet. Statsrådens syn på saken er svært oppsiktsvekkende og grunnleggende autoritært. Vi mener tvert imot at surrogati bør lovliggjøres i Norge.

Det er sjokkerende at statsråden sammenligner surrogati med prostitusjon og menneskehandel. Med slike argumenter skaper hun unødvendig polarisering, i en debatt som fra før har steile fronter.

Tegner bekmørkt bilde

Faktum er at mange nordmenn drar til utlandet for å bruke surrogatmødre, selv om det er forbudt i Norge. Ved å tillate surrogati i Norge kan vi sørge for at det skjer på trygge premisser. Et eksempel på en vellykket ordning er i California, der surrogati er lovlig, men regulert for kvinnens beste.

Regjeringens restriktive familiepolitikk fører til at barn blir født i utrygge miljøer, istedenfor på norske sykehus

—  Fredriksen og Greve

Toppe tegner også et bekmørkt bilde av etterlatte barn som er født ved surrogati. Realiteten i dag er at de fleste av disse er født i Ukraina. Ifølge Aftenposten kan de ikke gjenforenes med foreldrene ennå, da de ligger i bomberom. Dette ville derimot ikke dette vært en problemstilling hvis ikke nordmenn var avhengig av å benytte surrogati i utlandet. Slik er regjeringens restriktive familiepolitikk med på å føre til at barn blir født i utrygge miljøer, istedenfor på norske sykehus.

Bør bli lovlig i Norge

Fasiten for hvordan en familie bør se ut, finnes ikke. Det finnes mange grunner til at man kan ønske hjelp med å bære frem et barn. Eksempelvis hvis man er ufrivillig steril, homofil eller singel. For disse gruppene kan surrogati være det beste alternativet. Derfor burde det ikke være opp til politikere å bestemme hvilken familiesammensetning som er rett eller ikke, noe dagens lovverk gjør.

Politikernes oppgave burde være å tilrettelegge for at alle kan ha mulighetene til å skape seg et best mulig liv. Å moralisere over surrogati fordi det viker fra en bestemt norm burde ikke være et argument, når ingen skade oppstår ved av at handlingen lovliggjøres. Toppes argumenter er kun basert på paternalisme.

Fremfor å etterstrebe straffetiltak mot surrogati, burde det heller finnes en trygg måte for barnløse å stifte familie på. Surrogati bør lovliggjøres i Norge for å sørge for at alle kan ha samme mulighet til å få barn, uansett forutsetninger.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt