Verdidebatt

Abortutvalget er avhengig av tillit

UTREDNING: Kvinnefronten er skuffet over at ingen kvinnerettsforkjempere er med i abortutvalget. Jeg er feminist, og uenig med Kvinnefronten.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Den norske abortloven har ligget fast i mange år. Det er viktig og bra, for det skaper forutsigbarhet for kvinner og familier i en sårbar situasjon. Det understreker også at dagens lov har greid å balansere ulike hensyn godt.

Dagens abortlov med selvbestemt abort frem til uke 12 tar hensyn både til kvinnens rett til selvbestemmelse, og til fosteret. På tross av dette, ser vi at det er utfordringer og etiske dilemmaer med dagens praksis. Ett av dem er at det kan oppleves som et paradoks at det ikke er kvinnen som har siste ordet i møte med en nemnd mellom uke 12 og uke 18, samtidig som nemndene kan være nødvendig for å skape et skille mellom disse ukene. Oppfølgingen av de kvinnene som tar abort må også bli bedre.

Uenig feminist

Senterpartiets primære standpunkt er at abortnemndene bør erstattes med rådgivende team. Likevel erkjenner vi at vi ikke har svaret på alt, og at det trengs mer kunnskap for at vi skal kunne ha en godt opplyst debatt. Det er nettopp derfor vi nå har satt ned et abortutvalg som skal se på konkrete løsninger for å forbedre dagens praksis.

Dersom vi skulle tatt inn konkrete organisasjoner eller aktivister svekker vi tilliten utvalget trenger

—  Maren Grøthe

Kvinnefronten er skuffet over at ingen kvinnerettsforkjempere er med i abortutvalget (VL, 21.6.22). Selv om jeg omtaler meg selv som feminist, er jeg uenig. Utvalget er bredt og faglig sammensatt, med både leger, sykepleiere, helsesykepleiere, jordmødre og professorer på feltet, som kan ha en godt balansert inngang. Dersom vi skulle tatt inn konkrete organisasjoner eller aktivister som allerede har bestemt seg for et syn, svekker vi tilliten utvalget trenger å ha for å skape en nyansert og grundig debatt.

Faglig forankring

For vi trenger et faglig forankra utvalg. Nå skal vi behandle abortloven med respekt, og ha en grundig runde i fagmiljøene, i offentligheten og i Stortinget. Målet til Senterpartiet er tydelig: å forbedre oppfølgingen og tilbudet til kvinner og familier som står i denne livssituasjonen, og å balansere dette med hensynet til fosteret på veien. Ved å ta en grundig runde som dette vil vi unngå at abortloven blir det flere partier dessverre har forsøkt de siste årene – et forhandlingskort.

Vi trenger en abortlov som står seg over tid.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt