Verdidebatt

Stortingsflertallet bryter grunnloven

OLJE OG GASS: Stortinget burde følge grunnloven, selv når det går på bekostning av oljenæringen.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Et forslag om å trekke tilbake utbyggingstillatelser på norsk sokkel, som er i strid med grunnloven, ble nylig nedstemt på Stortinget. Det var MDG som fremmet forslaget på Stortinget, blant annet med bakgrunn i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) sin vurdering av de grunnlovsmessige sidene ved norsk olje- og gassvirksomhet. Forslaget går ut på at alle godkjenninger av Planer for utbygging og drift av petroleumsforekomster (PUD) gitt etter 22. desember 2020 trekkes tilbake, og at det innføres et umiddelbart moratorium på behandling av alle nye søknader om PUD.

Changemaker støttet klimasøksmålet i Høyesterett vinteren 2020. Selv om søksmålet ikke vant frem i Høyesterett viser fortsatt dommen flere ting. NIM mener at dommen viser at norsk oljepolitikk strider mot Grunnloven. Og de mener at det ikke er rom i loven for å godkjenne ny produksjon av olje og gass. Dette stiller også Changemaker seg bak.

Unntak for oljen?

I grunnlovens paragraf 112 står det at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten». Dagens olje- og gasspolitikk og nye utbyggingstillatelser som gis og har blitt gitt står i direkte strid med dette.

Oljenæringens vilkår kan ikke trumfe grunnloven og retten til et levelig miljø

Politikerne er stort sett samstemte om at det er viktig å følge både det grunnloven og forskningen sier. Men av en eller annen grunn gjelder ikke det samme når det kommer til oljepolitikken. Flertallet av norske partier og politikere ønsker fortsatt utvikling av olje- og gassnæringen. Helt motsatt av hva all tilgjengelig forskning – og grunnloven – er tydelig på.

I strid med Grunnloven

Klimakrisen er urettferdig. Fattige land som har minst skyld i klimakrisen rammes hardest av klimaendringene. Vi i Norge har tjent oss rike på petroleumsvirksomhet på bekostning av klimaødeleggelser i fattige land. Når verden nå skal gjennom en grønn omstilling og jobbe for å nå 1,5-gradersmålet, er det helt avgjørende at Norge som et rikt land som har tjent store penger på forurensende næringer som olje- og gass går foran og kutter våre utslipp.

Forbrenning av olje og gass som kommer fra Norge gir årlig utslipp på cirka 500 millioner tonn CO2. Å fortsette med utvinning av olje og gass på norsk sokkel i fremtiden mener Changemaker er i strid med både Grunnloven, menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål.

Med dette bakteppet er det vanskelig å forstå at Stortinget stemte mot å trekke tilbake utbyggingstillatelser på norsk sokkel som er i strid med grunnloven. Oljenæringens vilkår kan ikke trumfe grunnloven og retten til et levelig miljø.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt