Verdidebatt

C.S. Lewis leder ikke til terrorisme

MEDIA: I jakten på gode titler og ingresser bør Vårt Land unngå å så tvil om det selvfølgelige: Man blir ikke terrorist av å lese C.S. Lewis eller andres argumenter for kristen tro.

Religion og tro kan avgjort være en faktor i radikalisering av en terrorist. Men i det komplekse bildet av psykologiske, religiøse, sosiale og ideologiske forklaringsmodeller kan det bli fristende å forenkle for mye, eller velge overskrifter og vinklinger som for lett kan misforstås. Dessverre kan det se ut som noe av dette har skjedd når Vårt Land har publisert Emil André Erstads interessante anmeldelse 10.6. av en ny bok om Philip Manshaus.

ULIKE TEORIER: Etter mange års arbeid har historiker Bjørn Are Davidsen kommet frem til at det er forskjeller i om kristne tror på av konspirasjonsteorier og ikke.

Underlig av Vårt Land

Vi må ikke fristes til å overse den religiøse dimensjonen, men samtidig må spørsmålet være om det er mulig å se noen konkrete knytingspunkter til miljøene og impulsene han møtte. Handlet det som endret ham om dette, eller om hvordan hjernen hans var skrudd sammen, programvaren, for å bruke en moderne metafor. Fører trøbbel der til feil i outputen, er det ikke gitt at det er inputen man skal se mest på.

Det er nok langt flere terrorister som har lest Harry Potter eller Dan Brown, uten heller å gi disse bøkene noen skyld

—  Bjørn Are Davidsen

Av flere grunner er det altså underlig at det Vårt Land løfter frem i overskrift og ingress, er at Manshaus på veien leste en bok av C.S. Lewis som ga ham nye argumenter for kristen tro og for at det moderne samfunnet ikke var opptatt av normer. Han begynte dermed å lese Bibelen og der «fant han støtte for mye av det han hadde tenkt. Philip var frelst».

En som ser overskrift eller ingress, eller selv en som leser hele anmeldelsen uten å kjenne godt til Lewis, kan fort tenke at han var viktig, kanskje til og med avgjørende, for at Manshaus ble terrorist. For hvorfor skulle Vårt Land ellers løfte ham frem?

Populær bok

En overskrift eller ingress som kan oppleves som journalistisk god, kan ha utilsiktede effekter. Det er garantert ikke Vårt Lands eller anmelderens mening å fortelle foreldre at varsellampene bør lyse om de ser en bok av Lewis på ungdomsrommet.

Boken det antagelig er snakk om (Mere Christianity) har solgt over fire millioner eksemplarer seneste 20 år, altså over hundre tusen per år. Forfatteren av Drømmen om Narnia og andre tekster om fantasi og fornuft, kjærlighet og tilgivelse, har kanskje ikke holdt seg like godt på alle områder, men det er ikke lett å se noen trend i retning av terrorisme hos leserne.

Det er nok langt flere terrorister som har lest Harry Potter eller Dan Brown, uten heller å gi disse bøkene noen skyld. Skal vi først se på hva de har lest, er det uten sammenligning langt viktigere med konspirasjonsteorier og annet som gir mistillit til myndigheter.

Lewis leder ikke til terror

Men, ting prosesseres altså i programvaren vår, selv om den ikke skulle ha så mange feil. Dermed kan noen ende opp med å tenke at det er en klar sammenheng mellom radikalisering og å bli kristen av å lese Lewis.

Hvordan motvirke en slik konklusjon? Kanskje er den beste måten at Vårt Land i jakten på gode titler og ingresser unngår å så tvil om det selvfølgelige: Man blir ikke terrorist av å lese C.S. Lewis eller andres argumenter for kristen tro.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt