Verdidebatt

Extinction Rebellion vil ha mer demokrati

KLIMAKRISE: Vi krever at myndighetene etablerer og lytter til et rådgivende borgerråd for å sikre en rettferdig, grønn omstilling. Det er det stikk motsatte av autoritært.

På mandag skriver Vårt Land på lederplass om Jørgen Randers og hans ønske om en autoritær stat for å løse klima- og naturkrisen. Extinction Rebellion(XR) nevnes som et eksempel på en del av miljøbevegelsen som deler disse tankene. Det er helt feil.

Vi krever borgerråd

XR krever at myndighetene etablerer og lytter til avgjørelsene fra et rådgivende, representativt borgerråd for å sikre en rettferdig omstilling til et bærekraftig samfunn. Det er det stikk motsatte av autoritært. Det er å ta folket med på råd.

Borgerråd, også kalt borgerpanel, er en form for deliberativt demokrati, som legger vekt på overveielse og rådslagning fremfor stemmegivning. Det består av et tilfeldig utvalg av befolkningen, og skal være demografisk representativt. Rådet skal sette seg grundig inn i problemstillingene og søke enighet. Anbefalingene fra rådet leveres til Stortinget for behandling, akkurat som ved en folkeavstemning.

Ved å involvere og engasjere folk i demokratiske prosesser kan vi få fortgang på den grønne omstillingen

—  Arild Nøkland

Godt egnede prosesser

OECD lanserte i 2020 en rapport hvor de så på ulike former for deliberative prosesser som har blitt benyttet rundt i verden. De fant ut at borgerråd hadde blitt benyttet hele 115 ganger, og at det var den vanligste formen for deliberativt demokrati.

OECD-rapporten konkluderte med at deliberative prosesser er godt egnet til å behandle verdibaserte politiske spørsmål, komplekse problemstillinger som krever kompromisser, og langsiktige utfordringer som går utover kortsiktige insentiver. Slike prosesser er spesielt nyttige for å ta opp saker som er politisk fastlåste. Alt dette passer godt på utfordringene vi nå står ovenfor.

Borgerråd har blitt benyttet på nasjonalt nivå i Irland, Storbritannia, Frankrike og EU for å nevne noen få. På lokalt plan har det også blitt benyttet i Norge, både i Oslo og Trondheim.

Må styrke demokratiet

Demokratiet vårt trues når livsgrunnlaget vårt blir borte, og når politikerne ikke makter å møte en krise med handling. Svaret er å styrke demokratiet slik at vi blir i stand til å finne de gode og samlende løsningene. Ved å involvere og engasjere folk i demokratiske prosesser, kan vi få fortgang på den grønne omstillingen, og hindre sosial uro.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt